10 Mẫu câu cần tránh trong IELTS WRITING TASK 2

Hôm nay, IELTSLINGO sẽ giới thiệu đến các bạn 10 mẫu câu và cụm từ phổ biến cần tránh trong  IELTS WRITING TASK 2. Những câu này đã bị lạm dụng trong viết bài luận IELTS hoặc được coi là các câu quá dập khuôn mà giám khảo không chấp nhận. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

10 Mẫu câu cần tránh trong IELTS WRITING TASK 2

1. This essay will discuss both sides and give an opinion at the end.

Tạm dịch: Bài luận này sẽ thảo luận về cả hai góc nhìn và đưa ra ý kiến vào cuối bài luận.

Câu này kém vì nó được sử dụng cho văn nghị luận nhưng không chứa điểm chính. Đó là một câu ghi nhớ 15 từ. Nó chỉ lặp lại các hướng dẫn nhưng không thêm thông tin vào bài luận. Cố gắng tránh sử dụng những câu như vậy và chỉ trình bày câu trả lời của bạn rõ ràng. Một câu tương tự khác là ‘I shall put forth my arguments to support my views in the following paragraphs'(Tôi sẽ đưa ra các lập luận của mình để ủng hộ quan điểm của tôi trong các đoạn sau đây) cũng nên tránh. Đừng quên rằng mặc dù những câu này có thể ổn cho một bài luận học thuật thông thường, nhưng chúng không phù hợp với bài kiểm tra tiếng Anh.

2. With the development of science and modern technology…

Tạm dịch: Với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại…

Có rất nhiều bạn sử dụng câu  này để bắt đầu bài luận của họ. Nó chỉ phù hợp để sử dụng nếu bài luận về khoa học và công nghệ. Nó được sử dụng quá mức và gây nhầm lẫn cho người đọc nếu chủ đề không phải là khoa học hoặc công nghệ.

3. In the modern era, … / Since the dawn of time…

Tạm dịch: Trong kỷ nguyên hiện đại, … / Kế từ khi bắt đầu thời gian…

Đây cũng là một mẫu câu được dùng quá nhiều cho phần Mở bài. Phần lớn câu hỏi đều là những vấn đề ở hiện tại nên bạn không cần thêm cụm từ này trừ khi đề bài nêu lên vấn đề trong quá khứ và muốn bạn so sánh với hiện tại. Riêng với cụm “Since the dawn of time…” không phù hợp cho hầu hết các chủ đề trong IELTS. Một số thí sinh dùng “Nowsaday”. Từ này cũng được dùng quá nhiều rồi. Bạn nên tránh sử dụng các cụm diễn đạt quá phổ biến như thế này trong Task 2 nhé.

4. This is a highly controversial/debatable issue

Tạm dịch: Đây là một vấn đề gây nhiều tranh cãi / gây tranh cãi.

99% tất cả các câu hỏi tiểu luận trong IELTS sẽ không gây tranh cãi vì vậy đừng sử dụng cụm từ này. Ngoài ra, hãy cẩn thận viết ‘rất gây tranh cãi’ vì điều này cũng bị lạm dụng.

5. The crux of the discussion is…

Tạm dịch: Điểm mấu chốt của cuộc thảo luận là…

Thay vì dùng mẫu câu này bạn có thể dùng “The most important aspect…” hay “One of the key issues is…”. Như vậy sẽ tự nhiên hơn.

6. For example, a recent study from the IMF showed that…/ Research indicates that…

Tạm dịch: Ví dụ, một nghiên cứu gần đây của IMF cho thấy rằng… / Nghiên cứu chỉ ra rằng…

IELTS Task 2 không kiểm tra khả năng đọc nhiều nghiên cứu của bạn. Nó chỉ kiểm tra khả năng lập luận và sử dụng ngôn ngữ của bạn thôi. Vì vậy, bạn không nhất thiết phải đưa ví dụ từ nghiên cứu này từ khảo sát nọ. Bạn chỉ cần đưa ra một ví dụ về một tính huống hoặc sự việc/ vấn đề mà ai cũng biết. Ví dụ “For instance, the majority of working people do not…

7. It can broaden a person’s horizons

Tạm dịch: Nó có thể mở rộng tầm nhìn của một người

Giám khảo thấy mẫu câu này không biết bao nhiêu lần trong bài essay của các thí sinh. Thay vì dùng mẫu câu này, sao bạn không thử dùng “learning more”, “opening their mind to something” hay “developing deeper understanding of something”.

8. There are good grounds to argue in favor of…/ It cannot be denied that…

Tạm dịch: Có cơ sở tốt để lập luận ủng hộ… / Không thể phủ nhận rằng…

Đây là một mẫu câu dập khuôn khác bạn cũng nên tránh. Bạn nên sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Đừng khiến giám khảo nghĩ rằng bạn đang học thuộc lòng các cụm từ. Bạn có thể dùng “One reason that X is important / crucial…” Còn với cấu trúc “It cannot be denied that…”, ngoài việc nó được lạm dụng ra thì nó còn là mẫu câu đưa ra một thực tế. Nhưng phần lớn bài essay lại đưa ra ý kiến chứ không phải một thực tế nào đó. Vì vậy, đừng lạm dụng cấu trúc này nhé. Hãy dùng một cách khôn ngoan.

9. In a nutshell,…

Tạm dịch: Tóm lại,…

Nhiều thí sinh dùng idiom này cho phần Kết luận. Idiom này thông dụng và không phù hợp với bài essay học thuật như IELTS.

10. The aforementioned arguments offer insights into vindications for the impression that…

Tạm dịch: … các lập luận nói trên cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự chứng minh rằng …”

Đây cũng là một cụm diễn đạt khác bạn không nên dùng trong phần Kết luận. Bạn chỉ cần nhắc lại ý chính mà không sử dụng những cụm từ dập khuôn như thế này là được.

(Nguồn: IeltsPlanet)

Hẹn tư vấn tại IELTS LINGO

tourguid lingo25
Thiết kế website bởi webmoi.vn