Bài mẫu IELTS Writing Task 1 (Line Graph) & Band 9

Nếu muốn phát triển khả năng Writing thì không có cách nào khác ngoài việc bạn phải viết thật nhiều. Như vậy, mới giúp bạn sử dụng từ vựng và viết tốt hơn.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần kết hợp tham khảo những tips và bài mẫu đi trước để mở rộng vố từ vựng, cùng cách thu lượm thêm cách diễn đạt để ghi điểm cho bài thi của Writing Task 1 của mình.

Bạn có thể tham khảo: Cách Học Bài Mẫu IELTS WRITING BAND 8+

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 (Line Graph)

The graph below shows relative price changes for fresh fruits and vegetables, sugars and sweets, and carbonated drinks between 1978 and 2009.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

Task 1 plan:

  • paraphrase task heading
  • summary paragraph – 2 major features
    • prices for 3 food groups and CPI increased
    • only prices for fresh fruits and vegetables were higher than the overall increase in CPI over the period.
  • compare sugar/ sweets and carbonated drinks trend with CPI
  • report on fresh fruits and vegetable trend

Model sample:

The line graph provides information about changes in price in the USA of three different food product groups from 1979 to 2009 and the overall trend in the consumer price index over this 30-year period.

Overall, it is clear that prices increased for the three food product groups, despite fluctuations. Only the increase in the prices for fresh fruits and vegetables was significantly higher than the rise in the general consumer price index.

All the lines on the graph have the same starting figure in 1979. Over the period, the consumer price index rose steadily from around 60 in 1979 to over 200 in 2009. Prices for sugar and sweets and carbonated drinks showed similar trends. Although their prices also rose, they were consistently below the consumer price index average after 1987. After many minor fluctuations, the number for sugar and sweets was 200 on the graph in 2009, higher than the final figure for carbonated drinks at 150.

Prices rose sharply for fresh fruits and vegetables, particularly after 1989. From the same figure of about 60 at the start of the period, the prices finished at roughly 330 on the index in 2009.

(195 words)

Trên đây là Bài mẫu IELTS Writing Task 1 (Line Graph) & Band 9. Đừng quên cập nhật những kiến thức IELTS cực hay mỗi ngày tại IELTS LINGO nhé!
(Nguồn: IeltsMost)
Thiết kế website bởi webmoi.vn