Bài mẫu IELTS Writing Task 1 (Bar chart) – Band 9

Nếu muốn phát triển khả năng Writing thì không có cách nào khác ngoài việc bạn phải viết thật nhiều. Như vậy, mới giúp bạn sử dụng từ vựng và viết tốt hơn.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần kết hợp tham khảo những tips và bài mẫu đi trước để mở rộng vố từ vựng, cùng cách thu lượm thêm cách diễn đạt để ghi điểm cho bài thi của Writing Task 1 của mình.

Bạn có thể tham khảo: Cách Học Bài Mẫu IELTS WRITING BAND 8+

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 (Bar chart) – Band 9

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 (Bar chart) – Band 9

The bar chart below shows the production of the world’s oil in OPEC and non-OPEC countries.

Write a short report for a university lecturer describing the information shown below.

Write at least 150 words.

bai-mau

Model answer:

The graph gives past, present, and future data concerning the production of the world’s oil on OPEC and non-OPEC countries. The figures indicate that while the production of oil in Middle Eastern OPEC countries is predicted to increase considerably, oil production elsewhere is likely to fall.

Between 1980 and 2000, most of the world’s oil came from non-OPEC countries; only two million barrels per day were produced by OPEC countries. Since then, these figures have changed considerably. Between 2000 and 2010 it is predicted that approximately 10 million barrels will come from Middle Eastern OPEC countries, while a further 10 million barrels will be provided by other OPEC or non-OPEC countries.

Although forecasters predict that oil production is likely to stabilize between 2010 and 2020, a lot more of this oil is expected to come from the Middle Eastern OPEC countries, and under 5 million barrels per day from other areas.

(152 words)

Trên đây là Bài mẫu IELTS Writing Task 1 (Bar chart) – Band 9 . Đừng quên cập nhật những kiến thức IELTS cực hay mỗi ngày tại IELTS LINGO nhé!

(Nguồn: IeltsMost)

Thiết kế website bởi webmoi.vn