Bài mẫu Writing Task 1 (Maps): The present building of a college and the plan for changes to the college site in the future

Nếu muốn phát triển khả năng Writing thì không có cách nào khác ngoài việc bạn phải viết thật nhiều. Như vậy, mới giúp bạn sử dụng từ vựng và viết tốt hơn.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần kết hợp tham khảo những tips và bài mẫu đi trước để mở rộng vố từ vựng, cùng cách thu lượm thêm cách diễn đạt để ghi điểm cho bài thi của Writing Task 1 của mình.

Bạn có thể tham khảo: Cách Học Bài Mẫu IELTS WRITING BAND 8+

The diagrams below show the present building of a college and the plan for changes to the college site in the future.

The diagrams below show the present building of a college and the plan for changes to the college site in the future.

Sample Answer:

The maps show the current building and site layout of a college, and the proposed future changes.

Overall, the main changes to the college will include the expansion and renovation of the college building, with the addition and removal of several rooms and facilities. A number of changes to facilities outside of the building are also proposed.

The existing entrance to the building is on the northern side and accessed via a footpath which runs adjacent to the garden on the north and the carpark on the western side of the building. The future plans propose that the new entrance will be on the southern side of the building, adjacent to the main road and bus stop. The footpath and garden surrounding the building will be removed, and the existing carpark expanded to accommodate more cars.

Inside the building, there is currently a classroom, reception, and library along the eastern side. The future plans propose that the reception will be moved to the centre of the building towards the new entrance at the south, and the library relocated to the western side, making way for four new classrooms. The toilets will be moved to the opposite end of the building, where the old entrance was, and a new shop will be built next to the existing lunch area.

(218 words)

Trên đây làBài mẫu Writing Task 1 (Maps): The present building of a college and the plan for changes to the college site in the future . Đừng quên cập nhật những kiến thức IELTS cực hay mỗi ngày tại IELTS LINGO nhé!

Thiết kế website bởi webmoi.vn