Bài mẫu Writing Task 1: Mixed charts | The population in Australia according to different nationalities and areas.

Nếu muốn phát triển khả năng Writing thì không có cách nào khác ngoài việc bạn phải viết thật nhiều. Như vậy, mới giúp bạn sử dụng từ vựng và viết tốt hơn.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần kết hợp tham khảo những tips và bài mẫu đi trước để mở rộng vố từ vựng, cùng cách thu lượm thêm cách diễn đạt để ghi điểm cho bài thi của Writing Task 1 của mình.

Bạn có thể tham khảo: Cách Học Bài Mẫu IELTS WRITING BAND 8+

The table and pie chart gives information about the population in Australia according to different nationalities and areas.

Bài mẫu Writing Task 1: Mixed charts | The population in Australia according to different nationalities and areas.

Sample Answer :

The given pie chart illustrates the percentages of different nationalities that make up the Australian population, while the table gives information about whether they live in urban or rural areas.

In general, it is evident that the vast majority of Australia’s population is of Australian nationality. Furthermore, most people in this country, irrespective of their nationality, opt to live in cities.

The percentage of the Australian population that are of Australian nationality is 73%, whereas the figures for people of British or other nationalities are significantly lower, at 7% and 14% respectively. Meanwhile, 3% of the population come from New Zealand, while 2% are of Chinese nationality. 1% of Australia’s population comes from the Netherlands.

From the table it can be seen that 80% of Australians choose to reside in cities, along with 89% of the British and 90% of the New Zealanders. SImilarly, 99% of Chinese live in the city, as do 83% of the Dutch.

(157 words)

Trên đây là Bài mẫu Writing Task 1: Mixed charts | The population in Australia according to different nationalities and areas. Đừng quên cập nhật những kiến thức IELTS cực hay mỗi ngày tại IELTS LINGO nhé!

Thiết kế website bởi webmoi.vn