Các từ nối thể hiện sự bổ sung trong IELTS Writing

Trong bài thi IELTS Writing. Với tiêu chí Coherence and Cohesion thì bạn phải diễn đạt ý mạch lạc và phải đảm bảo được các ý phải liên kết được với nhau. Và công cụ đơn giản và dễ áp dụng đó là bạn áp dụng các từ nối hay còn gọi là liên từ. Vậy nên thêm những từ nối đó vào đâu và trong ngữ cảnh như thế nào là thích hợp. Hãy cùng IELTS Lingo tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

Các từ nối thể hiện sự bổ sung trong IELTS Writing

1. Thêm một đặc điểm mới

Additionally/Furthermore/Besides là 3 liên từ tiêu biểu dùng để thêm vào một đặc điểm mới cho danh từ mới nói ở câu trước.

Ví dụ: Shopping is a waste of time. Furthermore, it costs a lot of money.

Lưu ý: KHÔNG sử dụng từ and để bắt đầu câu. Có thể chúng ta dùng từ này khi nói, nhưng khi viết, từ and chỉ nên để ở giữa câu – viết and ở đầu câu sẽ làm giảm tính academic của câu.

Tùy vào mục đích viết bài, bạn có thể ghép hai ý vào làm một theo cấu trúc như sau:

  • Apart from …, S (also)… hoặc Not only + trợ động từ + S + V, S (also)…

Ví dụ: Apart from visiting popular attractions, tourists often try to eat as many dishes unique to the region as they can.

2. Giải thích đặc điểm ở câu trước:

In fact/Actually. Để giải thích, cho ví dụ minh hoạ cho một điều đã khẳng định ở câu trước, hai cụm “thực tế là…” này có thể được đặt ở đầu câu tiếp theo:

Ví dụ: Shopping is a waste of time. In fact, it takes most of our free time.

3. Dẫn đến một kết quả/kết luận:

Therefore. Khi muốn dùng câu trước làm một nguyên nhân và câu tiếp theo là một kết quả, bạn có thể dùng từ “therefore” (bởi vậy) ở đầu câu sau:

Ví dụ: Shopping is a waste of time. Therefore, we should spend less time shopping.

Nếu bạn muốn dẫn đến một kết quả ở ngay trong câu mà không muốn chuyển sang câu mới, bạn có thể xử lý theo 1 trong 2 cách sau:

  • thus + V-ing: Factories release an alarming level of toxic waste into water sources, thus harming the residents living in their vicinity.
  • hence + noun (cách này hơi khó dùng vì phải biến cả cụm thành danh từ): The students did not get enough time to prepare for the test, hence the poor results.

Xem thêm: Sự nhầm lẫn giữa sử dụng trạng từ và liên từ trong IELTS Writing & Speaking

Thiết kế website bởi webmoi.vn