Cách đa dạng hóa cấu trúc câu trong IELTS WRITING

Đôi lúc 1 số bạn thắc mắc về việc làm sao để đa dạng hóa cấu trúc câu để giúp bài viết bớt tẻ nhạt,
nhưng vẫn giữ được yếu tố đơn giản. Câu trả lời cho vấn đề này là: Hãy thử bắt đầu câu bằng nhiều
cách khác nhau. Hãy cùng IELTS LINGO tìm hiểu những cách thức dưới đây nhé!

Cách đa dạng hóa cấu trúc câu trong IELTS WRITING

Eample 1:

CÂU GỐC

“The government should create more employment opportunities for young people”

Chú ý: Như đã nói trong phần mở đầu, mình không nhằm mục đích giữ nguyên 100% ý của câu gốc. Ở
đây, mình muốn đưa ra nhiều cấu trúc câu để giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn lúc viết.

1. Bắt đầu câu với IT

It is important for the government to create more employment opportunities for young people

2. Bắt đầu câu với THERE

There is a need for the government to create more employment opportunities for young people.

3. Bắt đầu câu với WITH

With the labour market becoming increasingly competitive, the government should create more employment opportunities for young people.
Vậy là có ít nhất 3 cách tương đối giống nhau để diễn đạt một ý

Chú ý cấu trúc: With S1 V1-ing…, S2 V2…

4. Bắt đầu câu với V-ING

Creating more employment opportunities for young people should be done by the government.
Chú ý sử dụng động từ phù hợp. Ở đây cụm động từ chính của câu là TO BE DONE BY thay vì
CREATE như trong câu gốc.

5. Câu bị động

More employment opportunities for young people should be created by the government
–Có thể bổ sung thêm AS A WAY TO…
More employment opportunities should be created by the government AS A WAY TO support young job seekers.
–Một cách khác nữa cũng sử dụng bị động đó là đưa “young people” lên đầu câu
Young people should be given more job opportunities by the government.

6. Bắt đầu câu với AS

As the labour market becomes increasingly competitive, the government should create more employment opportunities for young people.
Câu dạng này có thể bổ sung “It is thought by some that” hoặc “It is sometimes argued that” vào sau dấu phẩy để tạo thành thông tin mang tính nhận định – câu mở đầu của essay.

7. Bắt đầu câu với IN ORDER TO

In order to support young people, the government should create more job opportunities for them.

Example 2:

CÂU GỐC

We should recyle regularly in order to combat climate change.

Chú ý: Như đã nói trong phần mở đầu, mình không nhằm mục đích giữ nguyên 100% ý của câu gốc.
Ở đây, mình muốn đưa ra nhiều cấu trúc câu để giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn lúc viết.

1. Bắt đầu câu với IT

It is important to recyle on a regular basis as a way to reduce the effects of climate change.

2. Bắt đầu câu với THERE

There is a need to make recycling part of our everyday lives in the fight against climate change.

3. Bắt đầu câu với WITH

With climate change becoming serious than ever, we should get into the habit of recycling regularly in order to address this issue.
Chú ý cấu trúc: With S1 V1-ing…, S2 V2…
Vậy là có ít nhất 3 cách tương đối giống nhau để diễn đạt một ý

Example 3:

Khi diễn đạt một câu có quan hệ nguyên nhân – kết quả thì dễ nhất là sử dụng câu điều kiện:
CÂU GỐC

If children gain effective communication skills at school, they are more likely to be successful in their future careers.

Để viết lại câu trên theo cách khác thì có thể sử dụng 2 cách sau

1. SỬ DỤNG CÁC CỤM DANH TỪ

Đưa các S+V+O thành Noun Phrase. VD:
* children gain effective communication skills -> effective communication skills
* they will be more likely to be successful in their future careers -> career success Câu viết
lại sẽ thành
Effective communication skills (gained from schools) may contribute to career
success later in life.

2. SỬ DỤNG MỆNH ĐỀ PHỤ BẮT ĐẦU VỚI HOW

The communication skills children gain at school may affect how successful they are in
their future careers

Trên đây là “Cách đa dạng hóa cấu trúc câu trong IELTS WRITING”. Hi vọng bài viết có thể giúp bạn có thêm kiến thức về tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng. Đừng quên cập nhật những kiến thức về IELTS cực hay mỗi ngày tại IELTS LINGO nhé!

Hẹn tư vấn tại IELTS LINGO

tourguid lingo25
Thiết kế website bởi webmoi.vn