Cách diễn tả thông tin phủ định và thông tin chỉ mục đích trong IELTS WRITING

Xin chào các bạn! Hôm nay IELTS LINGO sẽ giới thiệu đến các bạn “Cách diễn tả thông tin phủ định và thông tin chỉ mục đích” cực kỳ hữu ích trong IELTS WRITING. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Cách diễn tả thông tin phủ định và thông tin chỉ mục đích trong IELTS WRITING

CÁCH DIỄN TẢ THÔNG TIN PHỦ ĐỊNH

CÁCH 1. Sử dụng từ NOTHING (có thể kèm little phía trước)

Câu gốc:
Some people argue that the government cannot do anything to change young
people’s eating habits.
Viết lại:

It is argued that there is (LITTLE OR) NOTHING that the government can do to change young people’s eating habits

CÁCH 2. Sử dụng từ FAIL hoặc PREVENT … FROM…

Câu gốc:
Many students cannot achieve their study goals due to poor language skills.
Viết lại:

Many students FAIL to achieve their study goals due to poor language skills

Hoặc viết

Poor language skills PREVENT many students from achieving their study goals

Cách 3. Sử dụng NOT ALL hoặc VERY FEW

Câu gốc:
Many students cannot achieve high scores at school
Viết lại:

NOT ALL students can achieve high scores at school

hoặc

VERY FEW students can achieve high scores at school

Cách 4. Sử dụng LITTLE OR NO … AT ALL

Câu gốc:
Many people spend too much time in the workplace, which means they do not have
time for themselves.
Viết lại:

Many people spend too much time in the workplace, which means they have LITTLE OR NO TIME AT ALL for themselves

CÁCH DIỄN TẢ THÔNG TIN CHỈ MỤC ĐÍCH

Cách 1. Sử dụng SO THAT

Đơn giản nhất là dùng câu ghép SVO, so SVO
He has been working hard throughout the year, so he can support his family financially.
Khi dùng SO THAT
SVO so that SVO

He has been working hard throughout the year so that he can support his family
financially

Cách 2. Sử dụng IN A WAY THAT

Một mẫu câu tuy đơn giản nhưng khá hay và có tính ứng dụng cao mà mọi người có thể
dùng trong writing/speaking
… IN A WAY THAT…

Câu gốc
Many people eat things like red meat, high-fat foods,etc
Hạn chế dùng ‘,etc’ trong academic writing. Thay vì liệt kê nhiều thứ có thể viết lại như sau:

Many people eat IN A WAY THAT is harmful to their health

Câu gốc
People should protect the environment
Viết lại

People should live IN A WAY THAT is kinder to the environment

Câu gốc
Students should use a learning method that is suitable for them
Viết lại

Students should study in a way that is suitable for them

Nếu muốn nói là “học theo cách phù hợp nhất với họ”
Students should study in the way that is most suitable for them
Tham khảo: Students should study in the way that best suits their abilities and interests.

Trên đây là “Cách diễn tả thông tin phủ định và thông tin chỉ mục đích trong IELTS WRITING” . Đừng quên cập nhật kiến thức IELTS cực hữu ích được cập nhật mỗi ngày tại IELTS LINGO nhé!

Hẹn tư vấn tại IELTS LINGO

tourguid lingo25
Thiết kế website bởi webmoi.vn