Cách miêu tả một luận điểm tốt – IELTS Writing Task 2

Trong một bài viết tiếng anh. Cách diễn đạt ý của mỗi người hơn nhau là phụ thuộc vào sự chính xác và cách diễn đạt đúng từ đang miêu tả. Và trong IELTS Writing Task 2, khi đề bài yêu cầu ” miêu tả một luận điểm tốt” thì người viết phải diễn đạt là cái ” tốt ” đó như thế nào. Vậy làm như thế nào để có thể viết được một cách tốt và chính xác. Hãy cùng IELTS Lingo tìm kiếm lời giải đáp ngay trong bài viết này nhé!

1. Dùng đúng tính từ

Trong IELTS Writing task 2, với mỗi đối tượng, phẩm chất tốt được thể hiện qua rất nhiều nhiều khía cạnh.

Ví dụ: Đồ ăn ” tốt” có thể là đồ ăn ngon, bổ dưỡng hay là dễ làm

Thay vì viết:

 • burgers are good

Các bạn có thể thay thế:

 • ngon: burgers are delicious/ burgers are scrumptious
 • bổ dưỡng: burgers are healthy/ burgers are nutritional
 • dễ làm: burgers are easy to make/ it is so easy to make burgers

2. Nói rõ là tốt cho ai/cái gì

Các bạn cần phải điễn đạt chính xác hơn vềcác tính từ ” tốt” để nói rõ là cái đó tốt cho ai và ảnh hưởng như thế nào?

 • Burgers are good for children.
 • Riding bikes is good for health
 • Computers are good for the development of the society

Tuỳ vào danh từ được sử dụng, bạn có thể nói là cái đó có lợi thế/lợi ích gì. Ở cấp độ đơn giản nhất, lợi thế là “advantages” và lợi ích là “benefits”:

 • Burgers are good => Burgers have many benefits
 • Going to university is good => Going to university has many advantages

Các bạn lưu ý, “benefits” thì dùng lúc nào cũng được, nhưng “advantages” thì không phải vậy.

Trong lợi ích/lợi thế, bạn cũng có rất nhiều cách để diễn đạt. Bạn có thể sử dụng 2 cách sau đây:

 • A có lợi ích này:

=> A has a lot of benefits

=> There are a number of benefits to A

 • A cho B lợi ích này

=> A provides B with/ gives B/ offers B a lot of benefits

=> B benefits from in many ways

Ví dụ: Going to university is good for young people

=> Going to university has a lot of benefits

=> There are a number of benefits to attending university

=> Attending university provides young people with a lot of benefits

=> Young people benefit from going to university in many ways

3. Nói cụ thể là tốt hơn ở mặt nào

Nếu như ở trên chúng ta nói: A cho B rất nhiều lợi ích

Chúng ta có thể nói cụ thể hơn là mặt nào của B sẽ tốt lên từ A.

Ví dụ: Going to university provides young people with a lot of benefits

Bạn có thể:

 • Dùng “về mặt …” ở cuối:

Going to university provides young people with a lot of benefits in terms of career.

 • A làm “tăng” cái gì ở B

Going to university improves young people’s career prospects.

Going to university betters young people’s understanding of society.

Going to university increases young people’s chances of finding a job.

 • A làm “giảm” cái gì xấu ở B

Eating vegetables reduces the chances of people having diseases.

Planning the week ahead eliminates the risk of people forgetting what they should do.

Xem thêm: Những cách miêu tả luận điểm xấu trong IELTS Writing task 2

Vậy là IELTS Lingo đã tổng hợp lại những cách để miêu tả một luận điểm tốt trong bài IELTS Writing task 2. Các bạn hãy cùng ghi nhớ và luyện tập nhé!

Chúc các bạn thành công!

Thiết kế website bởi webmoi.vn