Cách viết Conclusion, kết luận cho IELTS Writing task 2

IELTS Lingo xin chào các bạn. Như các bạn đã biết phần kết luận là đoạn văn dễ viết vì có rất nhiều cách để diễn tả lại các ý trong phần giới thiệu và thân bài nhưng đối với 1 số người kết bài thường khó bởi người viết thường cảm thấy rằng đã hết cái để viết sau khi viết 2-3 đoạn thân bài. Nhiều bạn học sinh lớp IELTS của IELTS LINGO chưa nắm kĩ cách viết conclusion trong IELTS WRITING TASK 2, nhớ đọc kĩ phần này nhé

1. Mục đích của Conclusion trong IELTS Writing Task 2

– Nhấn mạnh được quan điểm của cá nhân.
– Đem lại cảm giác hoàn chỉnh cho bài viết.
– Để lại ấn tượng cho người đọc.

2. Cấu trúc chung của Conclusion

Đầu tiên, các bạn nên đọc kĩ lại bố cục của 1 bài văn IELTS WRITING TASK 2, trong đó IELTS LINGO có hướng dẫn kĩ cách phân chia bố cục bài văn IELTS WRITING TASK 2

 • Chỉ nên viết 1 câu cho Conclusion, KHÔNG VIẾT DÀI DÒNG
 • Conclusion chính là câu Paraphrase lại câu thứ 2 trong Introduction, tức là khẳng định lại quan điểm bản thân

Xem thêm :
Phương pháp viết Introduction trong IELTS Task 2
Paraphrasing là gì? Phương pháp Paraphrasing hay nhất 2021
Ví dụ 1:
Cùng IELTS LINGO phân tích ví dụ, :
Introduction
It is true that the top sports people earn incredibly high salaries. Although reasons can be given to justify this, I personally believe that sports stars should be paid much less.
Conclusion (loosely paraphrasing the introduction)
In conclusion, I do not accept the argument that sports professionals deserve to be paid so much more than people who do other important jobs.
Ví dụ 2:
Phần mở bài:
It is argued by some that students would benefit more when they attend single-sex schools. In my opinion, however, it would be better for them to enter mixed-gender education.
Áp dụng các paraphase sau nhé, lồng ghép thêm quan điểm cá nhân, chúng ta sẽ có được một phần kết luận nhanh chóng:

 • It is argued by some that → some people think that
 • students would benefit more → it is more beneficial to send students to
 • In my opinion → I personally believe that
 • it would be better for them to → brings more benefits for students

Phần kết bài
In conclusion, although some people think that it is more beneficial to send students to single- sex schools, I personally believe that mixed-gender education brings more benefits for students.

3.  Lưu ý khi viết phần Conclusion cho IELTS Writing task 2

Một đoạn kết bài cần thiết phải có những thành phần như sau:
– Dấu hiệu kết bài:

 • In conclusion
 • In summary
 • Overall
 • To conclusion
 • In final analysis

– Có thể viết thêm về ý kiến cá nhân, dự đoán hoặc ý tưởng. VD dựa vào số liệu bạn dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra sắp tới.
Lưu ý:

 • Không nên đưa thông tin mới vào kết bài, bạn chỉ đóng vấn đề lại, chỉ nên đề cập lại những ý đã viết trong bài.
 • Thể hiện rõ ràng quan điểm của bạn về vấn đề của đề bài đưa ra.
 • Tránh lặp lại giống phần mở bài, tránh sử dụng những câu nói sáo và rập khuôn.
 • Tránh dùng những cụm từ mang tính chất xin lỗi như: “I may not be an expert” hoặc “At least this is my opinion.”
 • Hãy chú ý để dành một ít thời gian để viết kết bài, dù thân bài hay tới mức nào và không có kết bài thì điểm bạn vẫn thấp.
 • Không nên dùng những “must” hay “have to” vì những từ này thể hiện sự áp đặt, thay vào đó hãy dùng cụm từ như “It is the responsibility of…”
 • Kết luận thể hiện dự đoán, không được viết áp đặt, dùng từ ngữ mang tính đề nghị như: “would”, “can/could”, “may/might”, “perhaps”,…

a. Cách viết Conclusion theo 4 dạng câu hỏi của Writing Task 2

Dưới đây là ví dụ cụ thể của 4 dạng câu hỏi writing task 2, các bạn hãy cùng IELTS LINGO xem chúng được viết như thế nào nhé

Cách viết dạng advantage and disadvantage essay

Đề bài : Families who send their children to private schools should not be required to pay taxes that support the state education system. To what extent do you agree or disagree with this statement?
Chúng ta sẽ viết đề này theo hướng “strongly agree”
Phần mở bài: sẽ viết 1 câu giới thiệu chủ đề của đề bài và câu 1 câu thể hiện quan điểm của người viết.
Phần thân bài: sẽ viết 2 đoạn thể hiện 2 lý do vì sao chúng ta lại đưa ra quan điểm như vậy
Phần kết bài: sẽ tóm gọn lại ý của bài viết
Mở bài:
Some people believe that parents of children who attend private schools need to contribute to state schools through taxes. Personally, I completely disagree with this view.
Kết bài:
In conclusion, I totally lean on the statement that people who choose private education, should receive a significant support about financial concession issues.
Ở kết luận này, ta có thể thấy được kết bài này có đầy đủ yêu cầu cần có:

 • Bắt đầu đoạn bằng “In conclusion”
 • should not need to contribute to state schools through taxes = financial concessions
 • believe = lean on
 • parents of children who attend private schools = people who choose private education

Cách viết “discuss both views and give your opinion”

Đề bài: In many cities the use of video cameras in public places is being increased in order to reduce crime, but some people believe that these measures restrict our individual freedom.
Do the benefits of increased security outweigh the drawbacks?
Chúng ta sẽ viết bài như sau:
Phần mở bài: viết 1 câu về chủ đề và 1 câu trả lời câu hỏi của đề bài.
Phần thân bài: viết 2 đoạn về mặt tốt và mặt xấu của vấn đề (đừng về phía bên nào thì viết đoạn đó dài hơn 1 tí)
Phần kết bài: tổng hợp ý của bài viết.
Mở bài:
It is true that video surveillance has become commonplace in many cities in recent years. While I understand that critics may see this as an invasion of privacy, I believe that there are more benefits than drawbacks.
Kết bài:
In conclusion, I would argue that the benefits of applying video security system in public areas is absolutely outweighed the disadvantages.
Ở kết luận này, ta có thể thấy được kết bài này có đầy đủ yêu cầu cần có:

 • Bắt đầu đoạn bằng “In conclusion”.
 • Tóm gọn ý chính của bài viết
 • I argue = I believe
 • Video security system = video surveillance
 • Advantages….. outweigh the disadvantages = more benefits than drawbacks

Nói tóm lại, Conclusion chỉ cần viết 1 câu – nêu rõ quan điểm của bạn về cả bài ( paraphrase cho câu số 2 của Introduction )

Cách viết conclusion cho dạng Cause- effects- solutions essay

Đề bài: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.
Chúng ta sẽ viết bài như sau:
Phần mở bài: Viết lại đề bằng cách paraphase, trả lời câu hỏi của đề
Phần thân bài: Viết 2 đoạn, 1 đoạn về problems. 1 đoạn về solutions
Phần kết bài: Tổng kết lại ý của bài viết.
Mở bài:
It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.
Kết bài:
In conclusion, various solutions can be taken to handle the difficulties that are certain to arise as the populations of nations grow older
Ở kết luận này, ta có thể thấy được kết bài này có đầy đủ yêu cầu cần có:

 • Bằng đầu đoạn bằng “In conclusion”
 • Tóm gọn ý chính của bài viết.
 • Societies can take steps to mitigate = various measures can be taken to handle
 • There will undoubtedly be some negative consequences = problems that are certain to arise
 • People in industrialised nations can expect to live longer = the populations of nations grow older

Cách viết dạng Two-part questions essay

Đề bài:There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays?
Chúng ta sẽ viết bài như sau:
Phần mở bài: Viết lại đề bằng cách paraphase, trả lời ngắn ngọn 2 câu hỏi của đề
Phần thân bài: Viết 2 đoạn trả lời 2 câu hỏi của đề
Phần kết bài: Tổng kết lại ý của bài viết.
Mở bài:
It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world. Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music
Kết bài:
In conclusion, music is an inseparable part of our lives, and I suppose that traditional music always plays an key role in society more than international melodies.
Ở kết luận này, ta có thể thấy được kết bài này có đầy đủ yêu cầu cần có:

 • Bắt đầu đoạn bằng “In conclusion”.
 • Tóm gọn ý chính của bài viết
 • A vital part of all human cultures = an inseparable part of our lives
 • I would argue = I suppose
 • Is more important = plays an key role
 1. Một vài ví dụ cụ thể để các bạn có thể hiểu rõ hơn

Ví dụ 1:
Mở bài:
It is argued by some that all students entering university should solely study subjects that will be of use for their future. In my opinion, however, it would be more beneficial for them to choose the courses that they have an interest in.
Kết bài:
In conclusion, although some people think that universities should only offer the most useful subjects, I personally believe that students should have the right to study whatever they prefer.
IELTS LINGO chú thích các từ đồng nghĩa:

 • It is argued by some that → some people think that
 • solely → only
 • subjects that will be of use for their future → useful subjects,
 • In my opinion → I personally believe that
 • it would be more beneficial for them to → students should have the right to
 • choose the courses that they have an interest in → study whatever they prefer.

Ví dụ 2:
Mở bài:
It is argued by some that students would benefit more when they attend single-sex schools. In my opinion, however, it would be better for them to enter mixed-gender education.
Kết bài:
In conclusion, although some people think that it is more beneficial to send students to single- sex schools, I personally believe that mixed-gender education brings more benefits for students.
IELTS LINGO chú thích các từ đồng nghĩa:

 • It is argued by some that → some people think that
 • students would benefit more → it is more beneficial to send students to
 • In my opinion → I personally believe that
 • it would be better for them to → brings more benefits for students.

Ví dụ 3:
Mở bài
Working longer hours is getting more common in today’s society. I personally believe that this trend not only has a severe impact on the workers themselves, but also on their families and the community as a whole. Therefore, I totally agree with the idea of limiting working hours.
Kết bài
In conclusion, I would argue that working time should be reduced since the frequency of long working hours exerts an adverse effect on employees, their family bonds and their community.
IELTS LINGO chú thích các từ đồng nghĩa:​

 • Working longer hours → the frequency of long working hours
 • I personally believe that → I would argue that
 • has a severe impact on → exerts an adverse effect on
 • workers → employees
 • limiting working hours → working time should be reduced

 

Ở phần kết bài Conclusion, các bạn tuyệt đối không nên nhắc quá chi tiết các ý mình đã triển khai ở thân bài!
Nếu bạn nắm rõ các quy tắc và rèn luyện nhiều thì viết Conclusion cho bài Writing task 2 sẽ không hề gặp khó khăn nữa.
Tuy nhiên, bài viết sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót. Vậy nên nếu có bất kì thắc mắc nào các bạn hãy để lại comment bên dưới nhé.
IELTS LINGO sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc của bạn sớm nhất có thể. Chúc bạn thành công !

Hẹn tư vấn tại IELTS LINGO

tourguid lingo25
Thiết kế website bởi webmoi.vn