Cấu Trúc Song Song – Cách Dùng & Những Lưu Ý Trong IELTS WRITING

 Hôm nay, IELTS LINGO sẽ giới thiệu đến các bạn cấu trúc song song trong tiếng Anh. Đây không chỉ là phần ngữ pháp quan trọng trong các kỳ thi IELTS mà còn là công cụ giúp câu văn, bài viết của bạn trở nên mượt mà, dễ hiểu hơn trong tất cả tình huống giao tiếp hay bài viết sau này.
Hãy Cùng tìm hiểu nhé!

1. Cấu trúc song song là gì?

Cấu trúc song song sẽ có hai nội dung phải giống nhau và có chức năng tương đương.
Ví dụ về cấu trúc song song bao gồm các danh động từ hay V-ing có vai trò như danh từ, các quá khứ phân từ, các cụm động từ nguyên thể có to (to be) và các mệnh đề hoàn chỉnh bao gồm một chủ ngữ và vị ngữ.
Nguyên tắc khi sử dụng cấu trúc song song là sự diễn tả của hai nội dung phải giống nhau và có chức năng tương đương.
Một số ví dụ:

Không song song:

 • Joel packed sneakers, sweatpants and put in three pairs of socks.

Song song:

 • Joel packed sneakers, sweatpants and three pairs of socks.

Không song song:

 • Mary likes hiking, biking and to go running.

Song song:

 • Mary likes hiking, biking and running.

Không song song:

 • The salesman said the car was fast, sporty and didn’t use a lot of gas.

Song song:

 • The salesman said the car was fast, sporty and economical.

2. Kiểm tra tính song song

Bạn nên sử dụng mỗi từ, cụm từ độc lập với nhau, nếu chúng không tương đương với nhau thì câu của bạn có vấn đề và nếu tương đương nhau thì câu văn của bạn đã đạt được tính song song.
Bạn nên nhớ rằng mỗi từ, cụm từ phải ở dạng, thể như nhau.
Đối với mệnh đề:
Bạn nên chú ý các mệnh đề đểu ở thể, dạng như nhau. Nếu bạn đã dùng 1 mệnh đề thì những thành phần khác phải bao gồm có một chủ ngữ và vị ngữ.
Ví dụ:
Không song song

 • The tour guide said they would view sea lions, they would hunt seashells and could photograph the wildlife.

Song song

 • The tour guide said they would view sea lions, they would hunt seashells and they would photograph the wildlife.

3. Những quy luật sử dụng cấu trúc song song

Liên từ kết hợp (and, or, but)

 • The states regulate the noise created by motor vehicles but not by commercial aircraft
 • Pesticides cannot be sold if they have a harmful effect on humans, on animal life, or on the environment
Cấu trúc liệt kê
Không song song

 • My English conversation class is made up of Chinese, Spaniards and some are from Bosnia
Song Song
 • My English conversation class is made up of Chinese, Spaniards, and Bosnians
Cấu trúc so sánh (than/as)
Không song song

 • I would rather pay for my education than financial aid

Song song

 • I would rather pay for my education than receive finalcial aid

4. Những lưu ý khi dùng cấu trúc song song

-Chú ý tránh tư duy kiểu “word-by-word” dẫn đến việc gây khó hiểu.
Khi bạn viết 1 câu, mặc dù ý của câu đó song song, những những từ nối không phù hợp, không chính xác sẽ dẫn đến việc người đọc không hiểu. Qua đó, bạn sẽ bị mất điểm Grammatical Range and Accuracy.
VD:

Cách dùng sai

 • A 10 years ago, most people traveled on foot or by bicycles, and while now they have motorbikes or cars
Cách dùng đúng
 • A 10 years ago, most people traveled on foot or by bicycles; now they have motorbikes or cars
Chú ý sử dụng mạo từ, giới từ trong cấu trúc song song.
Mạo từ hoặc giới từ chỉ được dùng trước thành phần đầu tiên hoặc dùng cho tất cả các thành phần trong câu.
VD:

Cách dùng sai

 • By car, bike or by plane
Cách dùng đúng
 • By car, by bike or by plane
 • By car, bike, or plane
– Chú ý khi dùng cấu trúc câu song song khi so sánh.
Rất nhiều bạn quên động từ “tobe” hoặc trợ đồng từ khi dùng câu cấu trúc song song lúc so sánh. Lỗi này gặp khá nhiều vì chúng ta rất cẩn và cũng là thói quen dùng nói trong tiếng Việt
VD:
Cách dùng sai:

 • My house is more beautiful than Mark
 • I do chores more than my brother

Cách dùng đúng :

 • My house is more beautiful than Mark’s.
 • I do chores more than my brother does
Chú ý tính tương quan khi sử dụng cấu trúc song song
Khi sử dụng những từ như : both, and; not, but; not only, but also; either, or; first, second, third; like… Ta nên chú ý sử dụng một cấu trúc ngữ pháp theo sau
Ví dụ:
Cách dùng sai:

 • Neither my father likes wine nor beer
 • It was both a sharp knife and strong
 • This gift is not for you, but him

Cách dùng đúng:

 • My father likes neither wine nor beer
 • This knife was both sharp and strong
 • This gift is not for you, but for him
Trên đây, mình đã bày các bạn biết cách dùng cấu trúc song song và những điểm dễ sai để các bạn tránh khỏi. Các bạn nên luyện tập nhiều để vào phòng thi tự tin hơn và không mất điểm ở những lỗi không đáng có. Chúc các bạn thành công !
Thiết kế bởi webmoi.vn