Chính sách sử dụng

CHÍNH SÁCH CHUNG

[divider]

1. Hoàn thành học phí và Hưởng mức học phí ưu đãi (nếu có)
Bên A được hưởng mức học phí ưu đãi (nếu có) theo chính sách của Bên B tùy vào thời điểm Bên A đăng ký học tập. Đồng thời hoàn thành 100% học phí trước ngày khai giảng 01 tuần (trường hợp khác phải có xác nhận đồng ý của bên B).
Nếu không hoàn thành trước thời hạn quy định, bên A không được hưởng mức học phí ưu đãi và xếp lớp. Mỗi thời điểm sẽ có một đợt ưu đãi khác nhau, do vậy khi học viên tham gia học sẽ tuân theo mức học phí của chương trình ưu đãi tại thời điểm đó (nếu có).

2. Quy chế bảo lưu khóa học:
Để đảm bảo chất lượng, yêu cầu bên A chủ động sắp xếp thời gian hợp lý tham gia đầy đủ các buổi học. Nếu nghỉ giữa chừng trước ¼ thời gian học, bên A được bảo lưu học phí tương đương số buổi còn lại của khóa học và sẽ được xếp vào các lớp tiếp theo phù hợp với trình độ của học viên. Các trường hợp nghỉ học sau khi đã học từ ¼ tổng thời gian học sẽ không được bảo lưu.
Thời hạn bảo lưu: trong vòng 6 tháng.
Phí bảo lưu: 200,000 VND / lần.
Học viên lưu ý không bảo lưu quá hai (02) lần cho một khóa học.
3. Hoàn phí và chuyển nhượng học phí
Bên B không hoàn lại học phí và mọi khoản đặt cọc cho bên A (Trừ trường hợp lớp dự kiến không được mở vì lý do khách quan, bên A và bên B phải thống nhất lịch học để học vào khóa sau. Nếu sau 3 lần thống nhất bên B vẫn không xếp được lớp cho bên A. Bên B phải chịu trách nhiệm hoặc hoàn lại toàn bộ số tiền bên A đã đóng. Nếu bên A không thống nhất được lịch học hoặc vì những lý do khác, bên A sẽ chịu trách nhiệm). Học phí và mọi khoản đặt cọc của bên A nếu muốn chỉ được chuyển nhượng cho học viên mới (là học viên chưa có trong danh sách học viên của bên B).
Chuyển nhượng học phí chỉ được áp dụng khi khóa học chưa bắt đầu.
Học viên được nhận học phí chuyển nhượng và học viên chuyển nhượng học phí phải cùng ký vào mẫu biên bản chuyển nhượng học phí do LCE cung cấp.
Học viên chỉ được chuyển nhượng 01 lần/ 01 khóa học.
Học viên nhận được khóa học chuyển nhượng có thời hạn 03 tháng để đăng ký lớp học phù hợp với bản thân. Quá thời hạn nêu trên mà học viên không đăng ký khóa học, thì LCE sẽ hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng khóa học. Nếu học viên muốn đăng ký học tại LCE sau thời gian nêu trên, học viên sẽ phải đóng học phí mới.
Học viên nhận học phí được chuyển nhượng phải đóng phí quản lý hành chính tại thời điểm ký biên bản chuyển nhượng, mức phí chuyển nhượng: 20% giá trị khóa học.
Sau khi nhận học phí chuyển nhượng, học viên có thể đăng ký khóa học với mức học phí tương ứng, thấp hơn hoặc cao hơn mức học phí chuyển nhượng đã nhận. Trường hợp học viên đăng ký khóa học có mức học phí thấp hơn hoặc bằng mức học phí chuyển nhượng đã nhận, LCE sẽ không hoàn trả lại tiền học phí chênh lệch và học viên không được nhận thêm bất kỳ hình thức khuyến mại nào. Trường hợp học viên đăng ký khóa học có mức học phí cao hơn mức học phí chuyển nhượng đã nhận, học viên phải đóng thêm phần chênh lệch học phí và được miễn phí quản lý hành chính 500.000 VNĐ.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế bởi webmoi.vn