CHƯƠNG TRÌNH IELTS GENERAL

ENGLISH IS JUST A TOOL
CHƯƠNG TRÌNH IELTS GENERAL
Pre IELTS 1
Pre IELTS 2
IELTS 4.5
IELTS 5.5
IELTS 6.5
IELTS 7.5
Khóa học

Thời gian

Nội dung chương trình

Đối tượng

 Pre

IELTS 1

36H
 • Trang bị hệ thống ngữ pháp cơ bản và thông dụng nhất cho kỹ năng nghe và nó
 • Học các topic thông dụng nhất, 4 kỹ năng được tích hợp để hỗ trợ người học chuẩn bị cho IELTS
 • Tăng cường kỹ năng nghe và nói
 • Mất gốc
 • Không thể giao tiếp

Pre

IELTS 2

36H
 • Nắm vững những yêu cầu cơ bản của bài thi IELTS.
 • Học các chủ điểm ngữ pháp của IELTS
 • Nâng cao vốn từ vựng theo chủ đề bài học.
 • Nâng cao kỹ năng tư duy và lập luận trước một chủ đề cho trước.
 • Phát triển khả năng phản xạ thông qua loạt hoạt động tương tác cùng giáo viên.
 • Chưa thi IELTS
 • A2

IELTS

4.5

72H
 • Luyện tập các kỹ năng Reading & Listening
 • Chiến thuật làm bài Task 1 & Task 2 Writing, thực hành đề thi gần đây
 • Chiến thuật, từ vựng trả lời Speaking Part 1,2,3 và thực hành Speaking tại lớp
 • Hoàn thành lớp Pre- IELTS 2
 • IELTS > 3.0
 • A2+

IELTS

5.5

72H
 • Học chuyên sâu kỹ năng reading & listening và các dạng bài thi
 • Chiến thuật làm bài Task 1 & Task 2 Writing, thực hành đề thi gần đây
 • Chiến thuật, từ vựng trả lời Speaking Part 1,2,3 và thực hành Speaking tại lớp
 • IELTS > 4.0
 • B1

IELTS

6.5

72H
 • Học chuyên sâu kỹ năng viết bài Task 1 & Task 2
 • Chuyên sâu chiến thuật thi Speaking
 • Từ vựng cấp độ Advanced cho speaking & writing
 • IELTS > 5.5
 • B2

IELTS

7.5

48H
 • Học chuyên sâu kỹ năng muốn nâng band, tập trung nhiều Speaking & Writing
 • Chuyên sâu chiến thuật thi
 • Từ vựng cấp độ Advanced
 • Học theo phương pháp nghiên cứu khoa học – 4 kỹ năng được tích hợp trong một buổi học để nâng tầm.
 • IELTS > 6.5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BE VALUABLE

NOT AVAILABLE...

Khoá Học

02873038596