Phân loại và cách sử dụng động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh

Lingo Connector xin chào tất cả các bạn, chắc hẳn những bạn học tiếng anh đều nghe qua một loại từ đó là động từ khiếm khuyết ( hay còn gọi là model Verb) đây là một nhóm từ rất là quen thuôc và được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hay trong các kỳ thi tiếng anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng đúng loại từ này. Thông qua bài viết này, Lingo Connector sẽ chia sẽ đến tất cả các bạn cách cách sử dụng loại từ này trong tiếng anh. Cùng tham khảo ngay bài viết này nhé!

1. Động từ khiếm khuyết là gì ?

Động từ khiếm khuyết hay còn gọi là modal verbs, là những động từ dùng để miêu tả khả năng, sự chắc chắn, nghĩa vụ, sự cho phép. Bên cạnh đó nó còn giúp bổ nghĩa cho động từ chính nữa. Và một điều đặc biệt là đồng từ khiếm khuyết KHÔNG bao giờ đứng một mình như động từ chính trong câu.

Đối với động từ khiếm khuyến

  • Không cần phải chia ở ngôi thứ 3 số ít (ex: I can, She can,…)
  • Không có hình thức nguyên thể hay phân tử hai như các động từ thường khác
  • Động từ chính đứng ở sau loại từ này là nguyên mẫu ( có hoặc không có “to”)
  • Không cần trợ động từ trong câu hỏi, câu phủ định và câu hỏi đuôi,..

Các động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh

 

Can Could May Might Must
Ought to Should Shall Would will

2. Cấu tạo của động tư khiếm khuyết

  • Cấu tạo chung

S + Modal Verbs + V(bare-infinitive) ( động từ nguyên thể không “to”)

EX: They can speak French and English. (Họ có thể nói tiếng Pháp và tiếng Anh.)

  • Không biến đổi thứ trong các ngôi

EX:  He can use our phone. chứ không phải là  He cans use your phone
Anh ấy có thể sử dụng điện thoại của chúng tôi. 

Động từ khiếm khuyết sẽ không bao giơ thay đổi hình thức, cho dù chủ ngữ là số ít hay số nhiều

  • Tồn tại ở thì Hiện tại và thì Quá khứ đơn

EX: She can cook meals. (Cô ấy có thể nấu ăn.)

       She could cook meals when she was twelve. (Cô có thể nấu các bữa ăn khi cô mười hai tuổi.)

Cách dùng mostly, most, most of, almost trong IELTS Writing

3. Phân loại và cách sử dụng động từ khiếm khuyết (modal verb)

Model verbs Chức năng Ví dụ Chú ý
Must Dùng để diễn đạt sự cần thiết, bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai. Đưa ra lời khuyên hoặc suy luận mang tính chắc chắn, yêu cầu được nhấn mạnh You must get up early in the morning. Mustn’t – chỉ sự cấm đoán
Have to Được dùng để diễn tả sự cần thiết phải làm gì nhưng là do khách quan (nội quy, quy định…) I have to stop smoking. My doctor said that. Don’t have to = Don’t need to (chỉ sự không cần thiết)
Will Diễn đạt, dự đoán sự việc xảy ra trong tương lai. Đưa ra một quyết định tại thời điểm nó Tomorrow will be sunny. Dùng Will hay Would trong câu đề nghị, yêu cầu, lời mời
Would Diễn tả một giả định xảy ra hoặc dự đoán sự việc có thể xảy ra trong quá khứ She was a child. She would be upset when hear this bad news.
Shall Dùng để xin ý kiến,lời khuyên. “Will” được sử dụng nhiều hơn Where shall we eat tonight?
May Diễn tả điều gì có thể xảy ra ở hiện tại May I call her? May might dùng để xin phép. Nhưng might ít được dùng trong văn nói, chủ yếu trong câu gián tiếp: May I turn on TV? Might được dùng không phải là quá khứ của May
Might Diễn tả điều gì có thể xảy ra ở quá khứ She might not be his house.
Should Chỉ sự bắt buộc hay bổn phận nhưng ở mức độ nhẹ hơn “Must”. Đưa ra lời khuyên, ý kiến. Dùng để suy đoán You should send this report by 8th September.
Ought to Chỉ sự bắt buộc. Mạnh hơn “Should” nhưng chưa bằng “Must” You ought not to eat candy at night.
Can Diễn tả khả năng hiện tại hoặc tương lai là một người có thể làm được gì, hoặc một sự việc có thể xảy ra You can speak Spanish.  Can và Could còn được dùng trong câu hỏi đề nghị, xin phép, yêu cầu.
Could (quá khứ của “Can”) Diễn tả khả năng xảy ra trong quá khứ My brother could speak English when he was five.

Trên đây là tổng hợp lại những kiến thức về động tư khiếm khuyết mà Lingo Connector đã chia sẻ đến cho các bạn. Và đây là một loại từ rất hay và phổ biến trong tiếng anh, tránh bị nhầm lẫn trong quá trình sử dụng thì hãy tìm hiểu trước khi làm bài bạn nhé. Chúc các bạn học thật thật tốt!

Thiết kế bởi webmoi.vn