LUYỆN THI IELTS 5.5 Plus

[ux_price_table title=”ENGLISH IS JUST A TOOL” price=”CHƯƠNG TRÌNH IELTS”]

[bullet_item text=”Pre IELTS 1“]

[bullet_item text=”Pre IELTS 2“]

[bullet_item text=”IELTS 4.5“]

[bullet_item text=”IELTS 5.5“]

[bullet_item text=”IELTS 6.5“]

[bullet_item text=”IELTS 7.5“]

[/ux_price_table]

Khóa học

Thời gian

Nội dung chương trình

Đối tượng

IELTS

5.5

60H

  • Học chuyên sâu kỹ năng reading & listening và các dạng bài thi
  • Chiến thuật làm bài Task 1 & Task 2 Writing, thực hành đề thi gần đây
  • Chiến thuật, từ vựng trả lời Speaking Part 1,2,3 và thực hành Speaking tại lớp
  • Hoàn thành lớp Pre- IELTS
  • IELTS > 4.0
  • B1
Thiết kế bởi webmoi.vn