LUYỆN THI IELTS 6.5 Plus

[ux_price_table title=”ENGLISH IS JUST A TOOL” price=”CHƯƠNG TRÌNH IELTS GENERAL”]

[bullet_item text=”Pre IELTS 1“]

[bullet_item text=”Pre IELTS 2“]

[bullet_item text=”IELTS 4.5“]

[bullet_item text=”IELTS 5.5“]

[bullet_item text=”IELTS 6.5“]

[bullet_item text=”IELTS 7.5“]

[/ux_price_table]

Khóa học

Thời gian

Nội dung chương trình

Đối tượng

IELTS

6.5

60H

  • Học chuyên sâu kỹ năng viết bài Task 1 & Task 2
  • Chuyên sâu chiến thuật thi Speaking
  • Từ vựng cấp độ Advanced cho speaking & writing
  • IELTS > 5.5
  • B2
Thiết kế bởi webmoi.vn