LUYỆN THI IELTS 6.5 Plus

ENGLISH IS JUST A TOOL
CHƯƠNG TRÌNH IELTS GENERAL
Pre IELTS 1
Pre IELTS 2
IELTS 4.5
IELTS 5.5
IELTS 6.5
IELTS 7.5
Khóa học

Thời gian

Nội dung chương trình

Đối tượng

IELTS

6.5

60H

  • Học chuyên sâu kỹ năng viết bài Task 1 & Task 2
  • Chuyên sâu chiến thuật thi Speaking
  • Từ vựng cấp độ Advanced cho speaking & writing
  • IELTS > 5.5
  • B2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BE VALUABLE

NOT AVAILABLE...

Khoá Học

02873038596