LUYỆN THI IELTS 7.5 Plus

ENGLISH IS JUST A TOOL
CHƯƠNG TRÌNH IELTS GENERAL
Pre IELTS 1
Pre IELTS 2
IELTS 4.5
IELTS 5.5
IELTS 6.5
IELTS 7.5
Khóa học

Thời gian

Nội dung chương trình

Đối tượng

IELTS 7.5

48H

  • Học chuyên sâu kỹ năng muốn nâng band, tập trung nhiều Speaking & Writing
  • Chuyên sâu chiến thuật thi
  • Từ vựng cấp độ Advanced
  • Học theo phương pháp nghiên cứu khoa học – 4 kỹ năng được tích hợp trong một buổi học để nâng tầm.
  • IELTS > 6.5

4 thoughts on “LUYỆN THI IELTS 7.5 Plus

  1. Pingback: HỌC IELTS GENERAL Ở ĐÂU? - Học IELTS General ở HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BE VALUABLE

NOT AVAILABLE...

Khoá Học

02873038596