LUYỆN THI IELTS 7.5 Plus

[ux_price_table title=”ENGLISH IS JUST A TOOL” price=”CHƯƠNG TRÌNH IELTS GENERAL”]

[bullet_item text=”Pre IELTS 1“]

[bullet_item text=”Pre IELTS 2“]

[bullet_item text=”IELTS 4.5“]

[bullet_item text=”IELTS 5.5“]

[bullet_item text=”IELTS 6.5“]

[bullet_item text=”IELTS 7.5“]

[/ux_price_table]

Khóa học

Thời gian

Nội dung chương trình

Đối tượng

IELTS 7.5

48H

  • Học chuyên sâu kỹ năng muốn nâng band, tập trung nhiều Speaking & Writing
  • Chuyên sâu chiến thuật thi
  • Từ vựng cấp độ Advanced
  • Học theo phương pháp nghiên cứu khoa học – 4 kỹ năng được tích hợp trong một buổi học để nâng tầm.
  • IELTS > 6.5
Thiết kế bởi webmoi.vn