Tài liệu luyện nghe IELTS Foundation – IELTS General

IELTS FOUNDATION
Trình độ đầu vào: Intermediate
Giáo trình IELTS for beginners được tổng hợp vô cùng công phu từ gần 20 đầu sách từ nhà xuất bản nổi tiếng là Cambrige and Longman: Grammar trouble spot, How to make a paragraph, how to make a better sentence, praragraph writing, academic writing, reading select, reading inside 1-4, Cambrige IELTS practice test 1-2.

Link Download: IELTS FOUNDATION

Trình độ đầu vào: Intermediate
Giáo trình IELTS for beginners được tổng hợp vô cùng công phu từ gần 20 đầu sách từ nhà xuất bản nổi tiếng là Cambrige and Longman: Grammar trouble spot, How to make a paragraph, how to make a better sentence, praragraph writing, academic writing, reading select, reading inside 1-4, Cambrige IELTS practice test 1-2.
IELTS for beginners nhằm bổ sung đầu đủ 4 kỹ năng trong đó chú trọng vào kỹ năng nghe và nói. Phần kỹ năng nói sẽ tập trung vào việc hiểu câu hỏi, trả lời nhanh và chính xác.

  • Tập phản xạ nói trong kỹ năng với việc trả lời các câu hỏi speaking Part 1 trong IELTS
  • Phát triển, sự dụng từ vựng đơn giản theo các chủ đề
  • Học phát âm và chữa phát âm rất kỹ
  • Thực hành thành thạo viết từ mệnh đề, câu đơn, câu phức đến hoàn thành một academic paragraph

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BE VALUABLE

NOT AVAILABLE...

Khoá Học

02873038596