KHAI GIẢNG LIÊN TỤC CÁC LỚP PRE – IELTS 1 – IELTS 7.5+

  • Phương pháp 4-in-1 độc quyền: kết hợp 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong 1 buổi học.
  • Thời lượng: 60 – 72h.
  • Số lượng: 6-8 học viên.
  • Hỗ trợ FREE thông tin, tư vấn du học, định cư các nước New Zealand, Úc, Canada, Mỹ và châu Âu.
  • Hỗ trợ FREE kỹ năng Tourguide và đi Tour với Tây với Lingo
  • Biên soạn nội dung: Tiến sĩ Dane Trương, MBA Mỹ, PhD NZ

CÁC KHÓA HỌC TẠI LINGO CONNECTOR

.

Chương trình học tập Lịch học Thời lượng
Pre IELTS 1 Thứ 2 – 4 – 6 30 giờ
Pre IELTS 1 Thứ 3 – 5 – 7 30 giờ
Pre IELTS 2 Thứ 2 – 4 – 6 36 giờ
Pre IELTS 2 Thứ 3 – 5 – 7 36 giờ
IELTS 4.5 Plus  Thứ 2 – 4 – 6 72 giờ
IELTS 4.5 Plus  Thứ 3 – 5 – 7 72 giờ
IELTS 5.5 Plus (General) Thứ 2 – 4 – 6 72 giờ
IELTS 5.5 Plus (Academic) Thứ 3 – 5 – 7 72 giờ
IELTS 6.5 Plus (General) Thứ 2 – 4 – 6 72 giờ
IELTS 6.5 Plus (Academic) Thứ 2 – 4 – 6 72 giờ
IELTS 6.5 Plus (General) Thứ 3 – 5 – 7 72 giờ
IELTS 6.5 Plus (Academic ) Thứ 3 – 5 – 7 72 giờ
IELTS 7.5 Plus Thứ 2 – 4 – 6 48 giờ