CHƯƠNG TRÌNH CHUNG

Học giao tiếp tích hợp 4 kỹ năng theo chuẩn Đại học Oxford để có thể giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh

Học hơn 36 topics phổ biến nhất trong cuộc sống, công việc (đảm bảo áp dụng được từ 80%)

Chương trình học được chọn lọc kỹ lưỡng từ kinh nghiệm sống và làm việc ở nước ngoài của đội ngũ Lingo Connector

Củng cố kỹ năng viết thư, email, CV chuyên nghiệp, và viết luận từ cơ bản đến nâng cao (90% sẽ dùng trong công việc)

Học đi đôi với đi Tour thực tế với người nước ngoài – DUY NHẤT tại Lingo Connector –  để giao tiếp và làm việc với người nước ngoài.

Được học trực tiếp với giáo viên nước ngoài kinh nghiệm và thấu hiểu sinh viên.

Học các case study về công việc và kinh doanh, đặc biệt sẽ có các buổi Pitching (trình bày dự án khởi nghiệp START UP) cho các bạn học viên.

ĐẶC BIỆT

Được TẶNG khóa huấn luyện FREE kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, làm tour guide /Local Host cho người nước ngoài với Lingo Connector Team – GIÁ 1,2 TRIỆU

Tham gia FREE hệ thống câu lạc bộ tiếng Anh rộng khắp Sài Gòn.


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chủ điểm

Basic

Intermediate

Advanced

Ngữ pháp

–  Động từ với To

–  So sánh hơn

–  Động từ và danh từ

–  Đặt câu hỏi

–  Thì hiện tại đơn cơ bản

–  Câu mệnh lệnh

– So sánh nhất

– thì quá khứ

– Tính từ đi với ed & ing

Hiện tại hoàn thành

– Cách sử dụng mind, can, could, and would 

– cách sử dụng Have to & have got to

 

– Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

– Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

– Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

– Thì tương lai đơn (Simple Future)

– Cách sử dụng các từ nối

– Các loại mệnh đề

– Cụm từ chính hay sử dụng

– Cách sử dụng đúng các liên từ

– Câu chủ động, bị động

– So sánh hơn & so sánh nhất

 

– Các loại câu ghép

– Câu phức

– Mệnh đề tính ngữ

– Câu bị động/ chủ động

– Các cấu trúc câu nâng cao sử dụng trong reading & writing & speaking

– Từ nối, câu so sánh

 

Chủ đề học

Unit 1: Hobbies

Unit 2: Clothes and colors

Unit 3: An active life

Unit 4: Getting around

Unit 5: Personality

Unit 6: Cooking

Unit 7: Weather

Unit 8: Everyday activities

Unit 9: Math, history and art

Unit 10: A busy semester

Unit 11: Favors and requests

Unit 12: Before you travel

 

Unit 1: Getting acquainted

Unit 2: Expressing yourself

Unit 3: Crime and punishment

Unit 4: Surprises and superstitions

Unit 5: Education and learning

Unit 6: Fame and fortune

Unit 7: Around the world

Unit 8: Technology

Unit 9: Mind and body

Unit 10: Spending money

Unit 11: The news

Unit 12: Relationships

Unit 13: Adventure

Unit 14: Self-improvement

Unit 15: Travel and tourism

Unit 16: Employment

 

Unit 1: Living abroad

Unit 2: Dealing with customers

Unit 3: Operations

Unit 4: Success stories

Unit 5: Selling

Unit 6: Organization

Unit 7: The stock market

Unit 8: Going global

Case studies related to work & business

 

Kiến thức bổ trợ

– Viết basic email

– Viết basic letter

– Basic public speaking

– Basic tourguide

 

 

– Professional Email

– Formal letter

– Semi-formal letter

– Informal letter

– Write simple essays

– Write CV & Cover Letter

 

– Interview

– Public speaking

– Writing essays

– Tourguide skills

– Pitching a startup project

 

LỊCH HỌC PHÙ HỢP – ĐỪNG BỎ LỠ

Tháng 11 Lịch học Thời lượng
Giao tiếp - Basic Thứ 2 - 4 - 6 20 buổi
Giao tiếp - Basic Thứ 2 - 4 - 6 20 buổi
Giao tiếp - Basic Thứ 3 - 5 20 buổi
Giao tiếp - Basic Thứ 3 - 5 20 buổi
Giao tiếp - Inter Thứ 2 - 4 - 6 24 buổi
Giao tiếp - Inter Thứ 2 - 4 - 6 24 buổi
Giao tiếp – Advanced Thứ 3 - 5 24 buổi
Giao tiếp – Advanced Thứ 3 - 5 24 buổi

PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

 
 

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY CHỈ TỪ 200K/ TUẦN

  • Khóa học
  • Giao tiếp - Basic
  • Giao tiếp - Inter
  • Giao tiếp – Advanced