Giải Pháp IELTS Cho Người Mất Gốc

Những lỗi phổ biến trong IELTS Writing

Trong phần IELTS General Wrting có nhiều từ các bạn rất dễ mắc lỗi, dùng từ không formal khiến cho phần thi không đạt band điểm như mong muốn. Hãy cùng Lingo Connector tham khảo và tránh mắc phải những nhầm lẫn này trong tương lai nhé!
1. Sử dụng (..) (etc) trong khi liệt kê.
Thay vì sử dụng những từ trên, học viên nên sử dụng cấu trúc sau: (A and B), (A,B and C) hoặc (A,B,C and D). Ví dụ: phones, radios, televisions and other forms of tecchnolody.
2. Không nên đặt câu hỏi trong bài essay.
Ví dụ: “How do you think we can solve the problem of over-crowding in cities”
3. Các cụm từ “more and more”, “bigger and bigger” không phù hợp trong các bài viết học thuât. Thay vào đó nên sử dụng các cụm từ như “much more”, “a great deal larger”
4. Không nên bắt đầu câu với “And”, “But”, “Or”. Thay vào đó nên sử dụng “In addition”, “However”, “Since”, “As a result”
5. Không nên đưa ý kiến cá nhân vào thân bài essay.
Ý kiến cá nhân chỉ được đưa ra trong phần giới thiệu (introduction) hoặc phần kết bài (conclusion)
6. Tránh sử dụng các từ như: all, every, none, only, always, never, completely, totally,…
7. Không sử dụng từ “thing” trong bài essay.
Học viên nên sử dụng tên của các vật/việc muốn nói đến thay vì dùng “thing”
8. Trong phần mở bài, không nên nói bạn đang dự định làm gì.
Ví dụ: “In this essay, I will compare…” hay “This essay will show both the positive and negative benefits…”. Hãy viết một câu thesis cô đọng thay vì viết như trên.
9. Chú ý sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.
Đây là một điểm ngữ pháp căn bản. Bạn sẽ không đạt điểm cao nếu bạn sai những lỗi nhỏ như vậy
10. Sử dụng đúng thì của động từ.
Đây cũng là một trong những lỗi sai phổ biến khiến bạn không thể đạt điểm cao. Hãy chú ý tới từng động từ bạn viết và cân nhắc kỹ lượng thì của từng động từ đó. Thêm vào đó, hãy nhớ hình thức của các động từ bất quy tắc.
11. Không sử dụng “exclamation points” trong bài essay.
Ví dụ: “In my opinion, it’s the best solution to over-crowding in cities”
12. Câu đầu tiên của đoạn văn nên là câu chủ đề. Câu này giúp định nghĩa nội dung nội dung của toàn đoạn.
13. Nhầm lẫn giữa Most/Almost:
– Most: là 1 tính từ có nghĩa là nhiều, lớn (về số lượng, đo lường,…) Most thường được theo sau bởi một danh từ, giới từ hoặc tính từ.
Ví dụ: “Most people”, “the most popular”, “Most of his time”
– Almost: là một trạng từ mang nghĩa gần như, hầu như. Ví dụ: “We’re almost home”, “almost finished”, “almost every house”, “almost all of the students”
14. Mạo từ (a, an, the, không mạo từ):
Đây là một trong 3 lỗi ngữ pháp hay mắc phải nhất của học viên Việt Nam. Hãy ôn lại các quy tắc về Mạo từ một cách cẩn thận trước khi sử dụng.
15. Nhầm lẫn giữa Số ít/ Số nhiều, danh từ Đếm được/Không đếm được:
Ví dụ: “People use computers in their offices every day”
16. Viết bài luận từ khía cạnh khách quan, góc nhìn toàn cầu, bởi vì các câu hỏi được hỏi từ khía cạnh khách quan. Tránh liên kết các câu trong bài luận chỉ giới hạn trong phạm vi Việt Nam. Nên viết bài dưới quan điểm thế giới nói chung.
17. Sử dụng từ nối và từ chuyển tiếp ở đầu mỗi đoạn văn, hầu hết các câu trong đoạn văn và cả kết luận.
Ví dụ: Firstly, On the other hand, In summary….
18. Không nên viết tắt.
Ví dụ: “shouldn’t” nên viết thành “should not”
19. Nhầm lẫn giữa “Effect” và “Affect”
Effect là một danh từ còn Affect là một động từ
20. Quản lý thời gian hiệu quả.
Bạn nên dành 20 phút cho Task 1 và 40 phút cho Task 2. Một bài essay nghèo ý tưởng nhưng có cấu trúc hoàn chỉnh sẽ đạt điểm cao hơn một bài essay chưa hoàn thiện.

Thiết kế website bởi webmoi.vn