LUYỆN NGHE IELTS GENERAL – ADVANTAGE

Lợi thế IELTS: Kỹ năng Nghe & Nghe là một tài nguyên toàn diện được thiết kế cho tất cả các ứng viên IELTS muốn đạt điểm 6,5 hoặc cao hơn trong các mô-đun Nói và Nghe. Người học IELTS được hướng dẫn từng bước qua các giai đoạn khác nhau của các mô-đun nói và nghe, sử dụng tài liệu sinh động bao gồm nhiều chủ đề có khả năng xảy ra trong kỳ thi IELTS.

Cuốn sách được chia thành 2 phần: Nói & Nghe

Đối với phần Nói, nó có 5 tính năng chính:

  • Ngữ pháp, từ vựng, tập hợp và diễn đạt liên quan đến các chủ đề và chủ đề phổ biến được nêu trong bài kiểm tra Nói.
  • Định dạng giải thích và mẹo thi để giúp bạn dự đoán và chuẩn bị cho bài kiểm tra Nói.
  • Kỹ năng thi và chiến lược cho bài thi Nói
  • Ví dụ âm thanh trên đĩa CD đi kèm của bài kiểm tra Nói.
  • Cơ hội phong phú để thực hành nói theo định dạng của bài kiểm tra Nói

Nội dung của phần Nghe có 3 tính năng chính:

  • Định dạng giải thích và mẹo thi để giúp bạn dự đoán và chuẩn bị cho bài kiểm tra Nghe
  • Phát triển các chiến lược để nghe và trích xuất thông tin cần thiết để trả lời các câu hỏi
  • Tài liệu luyện nghe dựa trên đĩa CD đi kèm

Tổ chức của cuốn sách

Bài 1 và 2: Những bài này tập trung vào phần Nói 1. Trong phần này của bài thi Nói, giám khảo hỏi các câu hỏi của thí sinh về các chủ đề quen thuộc liên quan đến cuộc sống của anh ấy / cô ấy.

Bài 3 đến 7: Các phần này có phần giới thiệu dựa trên phần Nói 1, tiếp theo là phần chính tập trung vào phần 2 và 3. Trong phần thi này, thí sinh chuẩn bị và nói chuyện ngắn (Phần 2), sau đó thảo luận các chủ đề liên quan hơn nữa với giám khảo (Phần 3).

Bài 8 và 9: Nghe

Mua cuốn sách: IELTS ADVANTAGE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page
error: Content is protected !!