LUYỆN THI IELTS 4.5

[ux_price_table title=”ENGLISH IS JUST A TOOL” price=”CHƯƠNG TRÌNH IELTS GENERAL”]

[bullet_item text=”Pre IELTS 1“]

[bullet_item text=”Pre IELTS 2“]

[bullet_item text=”IELTS 4.5“]

[bullet_item text=”IELTS 5.5“]

[bullet_item text=”IELTS 6.5“]

[bullet_item text=”IELTS 7.5“]

[/ux_price_table]

Khóa học

Thời gian

Nội dung chương trình

Đối tượng

IELTS 4.5

48H

  • Luyện tập các kỹ năng Reading & Listening
  • Chiến thuật làm bài Task 1 & Task 2 Writing, thực hành đề thi gần đây
  • Chiến thuật, từ vựng trả lời Speaking Part 1,2,3 và thực hành Speaking tại lớp
  • Hoàn thành lớp Pre- IELTS 2
  • IELTS > 3.0
  • A2+
Thiết kế bởi webmoi.vn