LUYỆN THI IELTS 4.5

ENGLISH IS JUST A TOOL
CHƯƠNG TRÌNH IELTS GENERAL
Pre IELTS 1
Pre IELTS 2
IELTS 4.5
IELTS 5.5
IELTS 6.5
IELTS 7.5
Khóa học

Thời gian

Nội dung chương trình

Đối tượng

IELTS 4.5

48H

  • Luyện tập các kỹ năng Reading & Listening
  • Chiến thuật làm bài Task 1 & Task 2 Writing, thực hành đề thi gần đây
  • Chiến thuật, từ vựng trả lời Speaking Part 1,2,3 và thực hành Speaking tại lớp
  • Hoàn thành lớp Pre- IELTS 2
  • IELTS > 3.0
  • A2+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BE VALUABLE

NOT AVAILABLE...

Khoá Học

02873038596