I. Mệnh đề nhường bộ là gì?

Mệnh đề nhượng bộ (concessive clause) là một phần trong cấu trúc câu phức – complex sentence. Là một mệnh đề thường bắt đầu bằng các từ “although” hay “even though” và có nội dung trái ngược lại với thành phần chính của câu

Ví dụ:

 • “Although he’s quiet, he’s not shy”. (Mặc dù anh ta im lặng, anh ta không xấu hổ.)

Trong ví dụ trên câu này bắt đầu bằng một mệnh đề nhượng bộ (“Although he’s quiet ) có nghĩa đối lập với thành phần chính của câu (he’s not shy).

 • “She is going to have problems finding a job even if she gets her A levels.”

(Mặc dù cô ta được điểm A nhưng cô ấy sẽ gặp khó khăn khi đi xin việc làm.)

Chú ý: ” In spite of , ” despite” đồng nghĩa với  although” or “even though“.

NHƯNG chúng không đứng trước một mệnh đề (subject + verb) mà được theo sau bởi một danh từ hoặc danh động từ (verb+ing).

Xem thêm: Cấu trúc về sự tương phản trong IELTS Writing

II. Các mệnh đề và cụm từ chỉ sự nhượng bộ trong IELTS

Trong một bài viết IELTS người ta rất ít sư dụng các câu đơn. Thay vào đó việc hiểu và sử dụng đúng ngữ pháp các câu phức cũng rất là quan trọng trong việc ” ghi điểm” trong bài thi IELTS Writing.

Và dưới đây là những từ nói chỉ sự nhượng bộ

1. Although, even though

Ví dụ:

 • “He had enough money.”
 • ” He refused to buy a new car.”

Hai câu này hoàn toàn có thể được viết lại thành một câu như sau:

Although/ even though he had enough money, he refused to buy a new car”.

Hoặc: “He refused to buy a new car although/ even though he had enough money”.

Cấu trúc:

Although/ even though/ though + subject 1 + verb 1, subject 2 + verb 2. Subject 2 + verb 2 + although/ even though/ though + subject 1 + verb 1.

Mệnh đề nhượng bộ và mệnh đề chính hoàn toàn có thể đổi chỗ cho nhau.

Ví dụ:

 • Although it was raining, he walked to the station = He walked to the station although it was raining. (Mặc dù trời mưa,anh ta vẫn đi đến ga.)

Note: Khi “though” đứng cuối câu, nó đứng tách biệt với mệnh đề chính bằng dấu phẩy, và mang nghĩa “tuy nhiên”.

Cấu trúc này thường được đánh giá cao trong văn nói nhiều hơn và được khuyên là không nên sử dụng trong bài IELTS Writing.

Xem thêm: Mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh

2. Despite / in spite of

Despite và in spite of không giới thiệu một mệnh đề nhượng bộ. Nó đứng trước một danh từ hay một danh động từ (a verb+ing form).

Note: Cấu trúc này thường được sử dụng khi hai mệnh đề cùng một chủ ngữ, tức là, cùng một chủ thể gây ra hành động.

Ví dụ: 

 • He had enough money.”
 • “He refused to buy a new car.”

Có thể gộp 2 câu trên thành :

Despite/ in spite of having enough money/ all his money, he refused to buy a new car”.

Hoặc:

He refused to buy a new car despite/ in spite of having enough money/ all his money”.

Cấu trúc:

                                  Despite/ in spite+ a noun
 a verb + ing

Tương tự although/ even though/ though, despite/ in spite of có thể đứng ở giữa câu, sau mệnh đề chính mà không làm thay đổi nghĩa của cả câu.

Ví dụ:

 • Despite /in spite of the rainhe walked to the station.
 • He walked to the station despite/ in spite of being tired.

NÊN NHỚ

 1. Although, even though+ subject + verb (mệnh đề nhượng bộ)
 2. In spite of, despite+ noun or verb+ing (không phải mệnh đề nhượng bộ )
 3. Though đứng cuối câu mang nghĩa “tuy nhiên”, ngăn cách bằng dấu phẩy.
 4. Có những điểm tương đồng về cấu trúc giữa:
 • In spite of, despite
+ danh t
 • because of, due to, owing to, thanks to
 • although, even though
+ mệnh đề
 • because, since ,as, for

Tổng kết

Và trên đây là tổng hợp những kiến thức về các từ nối và mệnh đề nhượng bộ (concessive clause) trong IELTS Writing. IELTS Lingo hy vọng rằng với những với những kiến thức trên sẽ giúp cho các bạn hiểu và áp dụng vào trong bài viết của mình. Nếu như các bạn thấy bài này hay và bổ ích hãy cùng chia sẻ cho bạn bè của mình cùng học với nhé!

Chúc các bạn thành công!

( Nguồn: IELTS Fighter)