Cách viết câu mở đầu và kết thúc cho bài viết thư IELTS Writing Task 1

Đối với các sĩ tử luyện thi IELTS, câu hỏi đầu tiên luôn là một bài tập về viết thư . Đây là một dạng bài tập không khó, nhưng đòi hỏi bạn phải có nhiều kỹ năng thực hành tốt và có sự am hiểu về khả năng truyền đạt. Hãy cùng IELTS LINGO tìm hiểu về cách viết câu mở đầu và kết thúc cho bài viết thư IELTS Writing Task 1 nhé!

Cách viết câu mở đầu và kết thúc cho bài viết thư IELTS Writing Task 1

Lời chào mở đầu & kết thúc được đề xuất

Phong cách của bức thư THÂN MẬT-INFORMAL

(Bạn đang viết thư cho một người bạn, gia đình hoặc người quen thân thiết, và chủ đề này không nghiêm túc.)

ĐA DẠNG –SEMI-FORMAL 

(Bạn đang viết thư cho bạn bè, gia đình hoặc người quen thân thiết, nhưng chủ đề chính liên quan đến công việc hoặc một cái gì đó quan chức, hoặc  bạn đang viết cho một người mà bạn có quan hệ làm việc, hoặc bạn đang viết cho một người nào đó quen biết ở xa.)

TRANG TRỌNG-FORMAL
(Bạn đang viết thư cho một người có địa vị cao hoặc một người mà bạn không biết.)
Lời chào mở đầu “Hi Mary,” “Dear Mr. Smith,” “Dear Sir,”
“Dear Sir or Madam,”
“To Whom It May Concern:”
Lời chào kết thúc “All the best,” “All the best,” OR “Yours sincerely,” “Yours sincerely,” OR “Yours faithfully,”

Câu mở đầu & câu kết cho từng loại thư

Các lá thư “Nộp đơn”

Formality INFORMAL SEMI-FORMAL FORMAL
Opening (Applications will very likely only be semi-formal or formal) I am writing to let you know I am interested in … I am writing to express my interest in …
Closing (Applications will very likely only be semi-formal or formal) Thank you for considering me for this, and I hope to hear from you soon. Thank you for your consideration of my application and I look forward to your reply.

Thư “Xin lỗi hoặc gửi lời chia buồn” 

Formality INFORMAL SEMI-FORMAL FORMAL
Opening I want to let you know how sorry I am that … I wanted to let you know I am sorry that … I am writing to apologize for …
Closing Again, I’m so sorry for this situation and thank you for understanding. Again, my apologies for this situation and thank you for your understanding. Again, my apologies for this situation and thank you for your understanding.

Thư “khiếu nại” 

Formality INFORMAL SEMI-FORMAL FORMAL
Opening I want to tell you how upset I am about … I would like to let you know how upset I am about … I am writing to express my dissatisfaction with …
Closing Thanks for understanding how I’m feeling about this. Thanks for understanding my point of view about this difficult situation. Thank you for your understanding of this situation.

Thư “Khiếu nại + Đề xuất Giải pháp”

Formality INFORMAL SEMI-FORMAL FORMAL
 Opening I want to tell you how upset I am about … I would like to let you know how upset I am about … I am writing to express my dissatisfaction with …
 Closing Thanks for understanding this difficult situation and I hope we can figure out a solution for this issue soon. Thanks for understanding this difficult situation and I am hopeful we can work this issue out soon. Thank you for your understanding of this issue and I look forward to your prompt reply to resolve this issue.

Thư “Cung cấp thông tin” 

Formality INFORMAL SEMI-FORMAL FORMAL
 Opening I want let you know that … I am writing to let you know that … I am writing to inform you know that …
 Closing Please let me know if this all makes sense. Please let me know if you have any questions about any of this. Please let me know if you have any questions regarding any of the above

Thư “mời”

Formality INFORMAL SEMI-FORMAL FORMAL
Opening I hope you are doing well! Would you be interested in … I am writing to invite you to … I hope this letter finds you well. I am writing to formally invite you to …
Closing I look for to hearing from you and I hope you can attend! I look for to your response and I hope you can attend. I look for to your response and I hope you will be able to attend.

Thư “Yêu cầu trợ giúp”

Formality INFORMAL SEMI-FORMAL FORMAL
Opening Can you help me with …? I am writing to ask for your help with… I am writing to request that …
Closing Thanks in advance and I hope to hear from you soon! Thank you in advance any help you can give and I hope to hear from you soon. Thank you for your time and effort on my behalf and I look forward to your reply.

Thư “Yêu cầu thông tin” 

Formality INFORMAL SEMI-FORMAL FORMAL
Opening Can you tell me about … Sorry to bother you, but I am hoping to get some information about … My apologies for bothering you, but I am wondering if you could provide me with information about …
Closing Thanks in advance and I hope to hear from you soon! Thank you in advance any information you can give and I hope to hear from you soon. Thank you for your time and effort regarding this request and I look forward to your reply.

Thư “Cảm ơn ai đó” 

Formality INFORMAL SEMI-FORMAL FORMAL
Opening I hope you are doing well!  I just want to thank you for … I am writing to thank you for … I am writing to offer my sincere thanks for …
Closing So, once again thank you so much for … , and if I can ever return the favor just ask! Again, thank you for helping out with … and please let me know if there is anything I can do to return the favor. So, thank you once more for your assistance with … and if there is anything I can do for you in the future, please do not hesitate to contact me.

Trên đây là những các mở đầu và kết thúc bức thư trong IELTS Writing Task 1. Hãy áp dụng ngay trong bài làm của mình để tăng chinh phục ngay số điểm của mình mong muốn. Đừng quên cập nhật các kiến thức IELTS cực hay tại IELTS LINGO nhé!

Thiết kế bởi webmoi.vn