Một vài câu dịch điển hình và phân tích lỗi thường gặp trong Tiếng Anh

Hiện nay, ngôn ngữ Tiếng Anh đang được nhiều quốc gia sử dụng như là ngôn ngữ thứ hai sau ngôn ngữ chính của quốc gia mình, vì nó là ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay được nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới sử dụng và Việt Nam cũng không nằm ngoài danh sách đó.

Tuy nhiên vẫn có nhiều bạn mắc những lỗi khi dịch những mẫu câu trong tiếng Anh. Vì vậy, IELTS LINGO sẽ chia sẻ cho các bạn một số lỗi sai thường gặp khi sử dụng tiếng anh nhằm giúp bạn có một bản dịch hoàn thiện hơn.

Một vài câu dịch điển hình và phân tích lỗi thường gặp trong Tiếng Anh

1. Nhiều học sinh thường gặp khó khăn khi tìm việc làm sau khi tốt nghiệp

Một số bạn có thể dịch là: Many students often meet difficulty after they graduate (*). Câu này
sai vì cụm từ “meet difficulty‟ không tồn tại
Thứ hai nữa là cách nói after they graduate làm câu dài hơn vì đây là 1 mệnh đề phụ. Thay vào đó,
nên dùng các cụm từ như “after graduation” hoặc hay hơn: thay chủ ngữ bằng cụm từ “university
graduates” là cách nói mà người Anh bản địa thường dùng.
Many students often have difficulty getting a job after graduation
Hoặc Many students often have problems finding work upon graduation
Hoặc Many university graduates struggle to find work

2. Có một vài lợi ích của các môn học nghệ thuật ở trường

Cách 1
There are several benefits of arts subjects at school
Cách 2
-Thay thế cụm từ arts
subjects Arts-based subjects –
Bổ sung thêm từ the
provision
– Thay thế cụm từ at school
within a school
environment
There are several benefits of the provision of arts-based subjects within aschool environment

3. Theo ý kiến của tôi, sẽ tốt hơn nếu trẻ em đi học tiểu học khi chúng được 5 tuổi

Nhiều bạn hay dịch “đi học tiểu học” là “start to go to primary school”. Tuy nhiên, các báo chí nước
ngoài thường viết là ngắn gọn là “start school”.
Rất nhiều bạn khi dịch vẫn thêm chữ “if” vào trong khi không thật sự cần thiết. Thêm chữ if vào
tức là thêm 1 mệnh đề phụ. Trong khi đó, chỉ cần dùng cấu trúc It + (be) + adj + for smb + to V.
Từ “if” nếu thêm vào thì chỉ có “tác dụng” là làm câu dài thêm và khó đọc hơn.
In my view, it would be better for children to start school when they reach five years of age.
Thay vì việc viết mệnh đề phụ “when they reach five years of age”, ta có thể sử dụng
cụm “at the age of five”. Như vậy câu viết trông sẽ đơn giản và rõ ràng hơn rất nhiều. In my
view, it would be better for children to start school at the age of five.

4. Không dễ cho đa số các bạn trẻ khi tìm việc làm ở các thành phố lớn

Một lần nữa ta có thể áp dụng cấu trúc It + (be) + adj + for smb + to V
It is not easy for most young people to find work in big cities.
Hoặc có thể bắt đầu câu với Verb+-ing
Finding work/employment in a big city has never been easy for young job seekers.

5. Trẻ em có thể có được nhiều kinh nghiệm thực tế nếu chúng đi làm sớm

Children can gain a great deal of practical experience if they start work from a young age.
Nhìn chung, từ experience nếu để ở dạng đếm được (số nhiều) thì mang nghĩa là “trải nghiệm”.
Nếu để ở dạng không đếm được thì mang nghĩa là “kinh nghiệm”. Nhiều bạn không biết điều
này nên thường ghi là expenrienceS -> Sai.

6. Trẻ em nên được dạy cách tự lập từ bé.

Cụm từ “từ bé” nếu dịch theo văn phong tiếng Việt có thể là: „when they are
young‟…, thực tế thì chỉ cần sử dụng 1 cụm từ là “from a young age”
Children should be taught to be independent from a young age
OR
Children should be trained in life skills from a young age.

7. Nếu học sinh chăm chỉ, chúng sẽ có thể dễ dàng thành công hơn trong sự nghiệp.

If students work hard, they will be more likely to be successful in their (future) careers.

8. Sự chăm chỉ đóng vai trò quan trọng cho thành công trong sự nghiệp

Hard work plays an important role in career success.
Có thể thay hard work bằng diligence
Work là danh từ không đếm được chia số ít. Khi work là danh từ đếm được thì nó mang
nghĩa khác. Example: road works

9. Sẽ có lợi cho người già nếu họ tập thể dục thường xuyên

The elderly (old people) will stay healthy if they exercise regularly
Câu này mất 2 vế (2 lần dùng SVO) có thể rút gọn bằng cấu trúc it be adj for smb to do smth
It would be beneficial for the elderly to exercise on a regular basis.

10. Bằng cấp không phải lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng vì có nhiều công việc đòi hỏi kinh nghiệm thực tế.

Qualifications are not always important because many jobs require real experience. Many
jobs require real/practical experience rather than qualifications

11. Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, không dễ để có một mức lương cao

Dùng cấu trúc FOR smb, it be adj to do smth (chỉ là đổi chỗ for smb từ câu 9) For
(university) graduates, it is not easy to get a high-paying job.
It has never been easy for recent graduates to find well remunerated work

12. Điều mà nhiều sinh viên tốt nghiệp mong muốn là một công việc có mức lương cao

Có thể triển khai viết câu trên bằng Cleft sentence
What many university graduates need is a high-paying job

13. Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khiến nhiều người không có bằng cấp khó có thể tìm được công việc tốt.

The labour market is becoming increasingly (formal hơn dùng more and more)
competitive, which causes many people who do not have any qualifications to find it
difficult get a good job.

Câu trên không sai về mặt ngữ pháp nhưng nó dài dòng vì cấu trúc theo dạng: SVO, which
VOwho VO. Trong đó có 2 mệnh đề phụ.
Xử lý cho ngắn hơn

The labour market is becoming increasingly competitive, which causes many
people without any qualifications to struggle to get a good job.

Cấu trúc hiện tại: SVO, which VO
Xử lý cho ngắn hơn bằng cách sử dụng Noun-phrase ở vế trước và theo sau bằng động từ
MEAN

An increasingly competitive labour market means that many people without any
qualifications struggle to get a good job

Tiếp tục sử dụng Nounphrase cho vế sau:

An increasingly competitive labour market means fewer job opportunities for
recent graduates.

Như vậy từ một câu có 2 mệnh đề phụ và 3 động từ đã trở thành câu chỉ có duy nhất 1
động từ.

Hẹn tư vấn tại IELTS LINGO

tourguid lingo25
Thiết kế website bởi webmoi.vn