[SỰ KHÁC BIỆT GIỮA WRITING BAND 6 VÀ BAND 7+] [TOPIC CIGARETTE SMOKING]

 Lingo trở lại với chủ đề so sánh cấu trúc câu giữa band 6 và 7+ trong IELTS Writing Task 2. Với chủ đề Cigarette Smoking, hãy cùng Lingo tìm hiểu và đánh giá sự khác biệt giữa cấu trúc các câu của 2 band. Những kiến thức này sẽ bổ trợ rất nhiều có các bạn củng cố kiến thức và nâng band 7+.

Cụ thể với question như sau: Smoking is a major cause of serious illness and death throughout the world today. In the interest of the public heath, governments should ban cigarettes and other tobacco products. Do you agree or disagree?

Follow Lingo Connector để có thật nhiều kiến thức bổ ích luyện thi IELTS nhé!

BE VALUABLE

NOT AVAILABLE...

Khoá Học

02873038596