Thư Viện

Wriitng Lingo

IELTS Collocations

Verb and Preposition Combinations: Adjective + Preposition Combinations:   Cách tốt nhất là các bạn sử dụng từ điển như Longman, Oxford hay tra trực tuyến COLLOCATION từ http://www.ozdic.com/  

LUYỆN THI IELTS 7.5 Plus

[ux_price_table title=”ENGLISH IS JUST A TOOL” price=”CHƯƠNG TRÌNH IELTS GENERAL”] [bullet_item text=”Pre IELTS 1“] [bullet_item text=”Pre IELTS 2“] [bullet_item text=”IELTS 4.5“] [bullet_item text=”IELTS 5.5“] [bullet_item text=”IELTS 6.5“] [bullet_item text=”IELTS 7.5“]

thang diem ielts

LUYỆN THI IELTS 6.5 Plus

[ux_price_table title=”ENGLISH IS JUST A TOOL” price=”CHƯƠNG TRÌNH IELTS GENERAL”] [bullet_item text=”Pre IELTS 1“] [bullet_item text=”Pre IELTS 2“] [bullet_item text=”IELTS 4.5“] [bullet_item text=”IELTS 5.5“] [bullet_item text=”IELTS 6.5“] [bullet_item text=”IELTS 7.5“]

Hẹn tư vấn tại IELTS LINGO

tourguid lingo25
Thiết kế website bởi webmoi.vn