Tổng hợp Collocations dành cho IELTS Writing Task 2 Topic: Government

Hôm nay, IELTS LINGO sẽ giới thiệu đến các bạn 20 Collocations (cụm từ) Topic Government giúp người học IELTS cải thiện khả năng viết của họ trong IELTS Writing Task 2. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Tổng hợp Collocations dành cho IELTS Writing Task 2 Topic: Government

1. A minority government: không có đủ các chính trị gia để kiểm soát quốc hội.

 • His party had gained only enough seats to form a minority government.

2. Central government: đây là chính phủ quốc gia của một quốc gia.

 • Funding will continue to be available from central government for further education for adults.

3. Government spending: số tiền được chi tiêu bởi chính phủ

 • Government spending on health care totals about $60 billion a year.

4. Government minister: một chính trị gia phụ trách một bộ của chính phủ.

 • government minister said that there would be an inquiry.

5. Domestic politics: vấn đê chính trị trong một quốc gia.

 • The war had a major impact on the country’s domestic politics.

6. A government body (also a government agency): một tổ chức do chính phủ điều hành.

 • Patents are granted by U.K Patent Office, a government body.

7. Elect a government: bỏ phiếu để chọn chính phủ.

 • A new government was elected last October.

8. Bring down a government: Buộc chính phủ mất quyền lực.

 • It was a major scandal that nearly brought down the government.

9. Regulatory authority: cơ quan quản lý có quyền chính thức để kiểm soát hoạt động và đảm bảo rằng nó được thực hiện một cách thỏa đáng.

 • New drugs have been approved by the regulatory authority.

10. Pass legislation: chính thức phê chuẩn 1 điều luật.

 • The legislation was passed banning the use of child labour.

11. Enact legislation: ban hành luật.

 • Much legislation has been enacted to control pollution.

12. Propose legislation: đề xuất một luật mới.

 • The government proposed legislation on data protection.

13. Political corruption: Tham nhũng-  hành vi không trung thực hoặc bất hợp pháp trong các chính trị gia.

 • It is a country with a long history of political corruption.

14. Make policy: đưa ra chính sách

 • A committee of representatives makes policy.

15. Shape policy: chính sách địa hình.

 • These terrorist acts will not be allowed to shape our foreign policy.

16. Pursue/ follow a policy: theo đuổi một chính sách.

 • The organization is pursuing a policy of cost-cutting.

17. Reverse a policy: Dừng một chính sách và thay đổi nó.

 • The new government set about reversing previous policies.

18. Take measures: làm điều gì đó để đối phó với một vấn đề

 • The situation is now so severe that the government must take measures to police the Internet.

19. Long-term plan/strategy/solution: Kế hoạch / chiến lược / giải pháp dài hạn.

 • The government needs to consider the long-term solution of a poorly trained workforce.

20. A political strategy: chiến lược chính trị.

 • Baldwin’s political strategy was almost totally successful.

Trên đây là” Tổng hợp Collocations dành cho IELTS Writing Task 2 Topic: Government” . Đừng quên cập nhật những kiến thức IELTS cực hữu ích mỗi ngày tại IELTS LINGO nhé!

(Nguồn: IeltsPracticeOnline)

Hẹn tư vấn tại IELTS LINGO

tourguid lingo25
Thiết kế website bởi webmoi.vn