Giải Pháp IELTS Cho Người Mất Gốc

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Của Khách Hàng

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH LINGO CONNECTOR . Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người khách hàng  dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý.

Sử dụng thông tin cá nhân của Người Khách hàng  nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Khách hàng  và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2) Phạm vi sử dụng thông tin:   

Website https://lingoconnector.edu.vn/ sử dụng thông tin của Khách hàng  cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người Khách hàng ;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Khách hàng và LINGO CONNECTOR;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Người Khách hàng ;
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Khách hàng ;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Khách hàng tại và LINGO CONNECTOR;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
3) Thời gian lưu trữ thông tin:

Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp Người Khách hàng  gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị Công ty.

4) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Người Khách hàng  đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: https://lingoconnector.edu.vn/
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
 •  Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán.
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Khách hàng .
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người khách hàng  có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH LINGO CONNECTOR

Trụ sở chính – 195/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17,Quận Bình Thạnh, TP. HCM  

Hotline: 0287 303 8596 – 0286 654 6678 – 097 646 1778

Email: info@lingoconnector.edu.vn

Website: https://lingoconnector.edu.vn/

6/ Phương tiện và công cụ để người khách hàng  tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình:

Người Khách hàng  có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
Người Khách hàng  có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, LINGO CONNECTOR sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Khách hàng  khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Khách hàng :
      i) Qua email: info@lingoconnector.edu.vn
      ii) Qua điện thoại: 0287 303 8596  – 0933 848596

Lưu ý:
=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người khách hàng  liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người khách hàng  trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. 

Thiết kế website bởi webmoi.vn