Giải Pháp IELTS Cho Người Mất Gốc

IELTS Reading

IELTS Vocabulary – Topic Hometown

Topic Hometown thường xuất hiện trong các phần thi IELTS. Đây là chủ đề không khó, nhưng để có thể trả lời chính xác cho

IELTS Vocabulary – Topic: Celebrities

Gần đây trong đề thi IELTS, giám khảo có xu hướng hỏi về người nổi tiếng và ảnh hưởng của họ đối với xã hội. Phong

IELTS Vocabulary – Topic: Nature

Theo dòng sự kiện, “Nature” – Thiên nhiên và “Weather” – Thời tiết, “Natural disasters” luôn được quan tâm hơn bao giờ hết vì tính

Thiết kế website bởi webmoi.vn