Thư Viện

IELTS Speaking Part 2 – TOPIC: Town & City

“Town and City” là một trong những chủ đề phổ biến trong phần thi nói Part 2 của bài thi IELTS. Vậy hôm nay, hãy cùng IELTS Fighter nghiên cứu về những từ vựng

IELTS Vocabulary – Topic Hometown

Topic Hometown thường xuất hiện trong các phần thi IELTS. Đây là chủ đề không khó, nhưng để có thể trả lời chính xác cho phần này, bạn cần có

IELTS Vocabulary – Topic: Celebrities

Gần đây trong đề thi IELTS, giám khảo có xu hướng hỏi về người nổi tiếng và ảnh hưởng của họ đối với xã hội. Phong cách thời trang hay tầm

IELTS Vocabulary – Topic: Nature

Theo dòng sự kiện, “Nature” – Thiên nhiên và “Weather” – Thời tiết, “Natural disasters” luôn được quan tâm hơn bao giờ hết vì tính thời sự của nó. Chủ

Hẹn tư vấn tại IELTS LINGO

tourguid lingo25
Thiết kế website bởi webmoi.vn