Giải Pháp IELTS Cho Người Mất Gốc

Phương pháp làm IELTS Writing Task 1 chuẩn đạt điểm cao

Bài thi IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh viết một đoạn văn ngắn với ít nhất 150 từ miêu tả biểu đồ. Bài test nhằm đánh giá khả năng lựa chọn thông tin nổi bật, miêu tả và so sánh dữ liệu, khả năng nhận biết những thay đổi chung hay các xu hướng đặc biệt dựa trên những thông tin được cung cấp sẵn.
Giám khảo chấm thi sẽ đánh giá bài thi dựa trên 4 tiêu chí sau:

  1. Task achievement/response: khả năng đáp ứng yêu cầu đề bài, khả năng miêu tả đầy đủ tất cả các thông tin nổi bật trong biểu đồ.
  2. Coherence and cohesion: tính rõ ràng, mạch lạc và logic giữa các đoạn văn với nhau cùng với tính liên kết, hỗ trợ chặt chẽ của các ý trong một đoạn văn.
  3. Lexical resource: khả năng sử dụng thuần thục và hiệu quả vốn từ chuyên ngành phù hợp sử dụng trong diễn giải và phân tích biểu đồ.
  4. Grammatical range and accuracy: khả năng sử dụng chính xác và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong bài IELTS Writing.

Điểm bài IELTS Writing task 1 chiếm 30% tổng điểm bài IELTS Writing với thời gian làm bài từ 15 tới 20 phút.
Cách viết Writing task 1 IELTS hiệu quả thường theo những bước sau:
Phân tích đề:
– Xác định loại biểu đồ được cung cấp trong đề bài. Biểu đồ trong IELTS Writing task 1 bao gồm bốn dạng: graph, chart, table, diagram hoặc kết hợp nhiều loại biểu đồ trên.
– Xác định đối tượng cần được so sánh (sale of apples, attendance at a festival, etc,…)
– Xác định đơn vị đo lường được sử dụng trong biểu đồ (percent, people/tourist/attendees, dollars, cars/vehicles,…)
– Phân tích những thay đổi và xu hướng nổi bật (cao nhất, thấp nhất, dao động cố định,…). Sắp xếp thông tin thành từng nhóm liên quan với nhau.
Lên kế hoạch cho bài viết:

Bố cục bài IELTS Writing task 1 bao gồm:

Mở bài:

  • Giới thiệu đối tượng biểu đồ đề cập.
  • Thông tin tổng quát về xu hướng chung giữa các đối tượng khác nhau trong biểu đồ.

Thân bài:

  • Đoạn 1: miêu tả và so sánh chi tiết thông tin nổi bật trong biểu đồ theo nhóm (bao gồm số liệu, ngày tháng). Việc phân chia theo nhóm tùy thuộc vào cách phân tích biểu đồ của từng bạn.
  • Đoạn 2: miêu tả nhóm thứ hai.
  • Đoạn 3: (có thể có hoặc không): đoạn này có thể được sử dụng khi có quá nhiều thông tin nổi bật hay xu hướng chung đáng chú ý không nằm trong hai nhóm trên.

Để làm IELTS Writing task 1 đạt điểm cao bạn cần lưu ý:

Tránh đề cập tới ý kiến chủ quan như nguyên nhân gây ra hay hậu quả của sự thay đổi các dữ liệu. Thí sinh chỉ được yêu cầu miêu tả lại biểu đồ dựa trên những số liệu khách quan đã được cung cấp sẵn.
Không nên miêu tả tất cả các chi tiết trong biểu đồ, chỉ miêu tả những xu hướng hay thay đổi nổi bật. Thí sinh chỉ có 20 phút để làm bài IELTS Writing. Việc miêu tả quá chi tiết biểu đồ sẽ khiến bạn không có đủ thời gian để làm bài Writing Task 2 (phần chiếm 70% số điểm trong bài thi IELTS Writing).
Luôn so sánh các dữ liệu liên quan trong bài. Nếu miêu tả từng dữ liệu riêng mà không có sự so sánh sẽ không giúp bạn đạt điểm cao trong bài IELTS Writing.
Nên phân bố thời gian viết hợp lý: Suy nghĩ và lên kế hoạch (2-3 phút), viết bài (12 -15 phút), kiểm tra (2 – 3 phút)

Thiết kế website bởi webmoi.vn